23 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Hèlene Sahlin
Nyhetskrönika
Helène Sahlin, HR-direktör

Publicerad 20 april 2015 07:00 - Uppdaterad 21 april 2015 12:58

Nya arbetssätt ger nya möjligheter

SVT har under ca ett års tid arbetat med att implementera Office 365. Vi är många som genomgått utbildning i Onedrive och Sharepoint.

Förutom att det är ganska bökigt att lära nytt, så inser jag att den nya tekniken ger oss nya möjligheter att arbeta. Många av oss kan i princip arbeta var som helst och när som helst.

Men det nya sättet att arbeta ställer också nya krav på vårt självledarskap.

Kontoret är inte längre det självklara valet och bundenheten till arbetsdatorn och skrivbordet har upphört. Vi kan lika bra sitta på ett café, hemma eller kanske till och med på en parkbänk.

Det låter ju fantastiskt. Vilka möjligheter till flexibilitet det ger. Själv lämnar jag numera min SVT-dator i mitt skåp på tre trappor i Kontorshuset. Slipper bära den fram och tillbaka varje dag. Istället kopplar jag, vid behov, upp mig på min privata dator hemma och simsalabim har jag tillgång till allt jag behöver. Inget konstigt med det.

Ger stora möjligheter

Det nya arbetssättet ger stora möjligheter. Numera kan t ex småbarnsföräldrar arbeta heltid, hämta barnen på dagis i lugn och ro och sedan koppla upp sig på kvällen för att avsluta dagens arbete.

Det är inte som på min tid när föräldrar, oftast mammorna, kände sig tvungna att arbeta deltid, stressa för att bli klara med arbetet innan de, med andan i halsen, hämtade barnen. Inte en chans att arbeta hemma då inte.

Förutom att det är viktigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv då kvinnor får ökad möjlighet att arbeta heltid, så är det också en stressreducerande faktor.

Arbetet blir gränslöst

Den nya tekniken ger oss möjligheter att lägga upp arbetet efter eget behov, men arbetet blir på något sätt också gränslöst. När du kan arbeta när du vill, var du vill och nästan hur du vill, vem sätter gränserna då?

Hur säkerställa en bra mix av återhämtning över dygnet? Vilka krav ställer det på ditt medarbetarskap, dvs ditt självledarskap?

Svaret är nog att det måste du själv göra. Du måste själv säkerställa ett hållbart arbetsliv och sätta gränser mellan arbete och fritid. Ingen annan kommer att göra det åt dig när tekniken ger dig alla möjligheter.

Svara på mail på kvällen?

Hur är det med de outtalade förväntningarna man känner från chefen om ständig tillgänglighet? Förväntar sig chefen att jag ska svara på mejl på kvällen, på helgen? Ska jag bevaka sociala medier även nattetid?

Detta är frågor som jag hör många brottas med. Självklart ställs det inte förväntningar på att vi ska vara tillgängliga dygnets alla timmar, men gränserna måste du nog sätta själv. För tekniken gör det inte.

Här är det viktigt att chefen och medarbetarna i respektive arbetsgrupp har en dialog om vilka spelregler som ska gälla. Det är viktigt att tydliggöra förväntningarna. Och vet du inte så var inte rädd att fråga. Använd ditt självledarskap.

Styra över arbetet

Tekniken ger oss möjlighet att styra över vårt arbete på ett helt nytt sätt. Det är viktigt att vi får kollektivavtal som stödjer oss i det mer oregelbundna arbetet.

Våra nuvarande kollektivavtal tar inte höjd för det nya, mer flexibla arbetssättet. Det räknar med att vi arbetar normalarbetstid, dvs 8 - 17 alternativt schemabundet. Jo, jag vet att det finns regler om beredskap mm. men det räcker inte.

Vi behöver säkerställa att vi får ett regelverk som hänger med sin tid och som ger oss möjlighet att ta eget ansvar.

Viktigt att vi får ett kollektivavtal som tar höjd för ett föränderligt arbetsliv och som känns modernt och hållbart en bra bit in på 2020-talet.

Vår arbetsgivarorganisation Almega har tillsatt en arbetsgrupp bestående av fack och arbetsgivare som arbetar med detta inför avtalsrörelsen 2016. Jag har stor förhoppning om att vi tillsammans ska lyckas med detta.

Nya krav på ledarskapet

Den digitala världen och den nya tekniken ställer naturligtvis också nya krav på ledarskapet. Hur utövar man sitt ledarskap när medarbetare inte längre arbetar på en specifik plats?

Hur säkerställer man som chef att man ”ser” sin medarbetare, att man uppmärksammar ohälsa m.m.

Detta är frågor som vi bör ställa oss även om det inte riktigt är realitet just nu. Fortfarande arbetar de flesta av oss ganska traditionellt, men inom några år, när Office 365 är fullt implementerat, så är jag säker på att teknikens möjligheter har haft stor inverkan och påverkan på vårt sätt att arbeta.

Vi kommer säkert att få se mer av aktivitetsbaserade arbetsplatser, färre traditionella kontorsmiljöer, mer arbete på distans och en mer utsuddad gräns mellan arbete och fritid.

Detta ställer krav på ökat självledarskap, tydligare struktur för avstämningar chef och medarbetare och en tydligare målstyrning. Det är vad jag tror.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

35 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör