14 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jimmy Ahlstrand
Sista ordet
Jimmy Ahlstrand, Strategichef

Publicerad 20 januari 2015 06:00

- Vi finns till för publiken och samhället

Idag lämnar vi in en rapport till myndigheten för radio och tv. Detta som ett underlag till den utredning som myndigheten gör om SVT:s påverkan på marknaden. Hela mediebranschen har fått tillfälle att yttra sig – allt från Google till Hästkanalen, men också TV4, Bonnier, Telia och ComHem.

Utredningen gäller public service marknadspåverkan, så i princip är det alla mot SVT, SR och UR.

Som man frågar får man svar. Vi har anledning att vänta oss att många av dessa aktörer för fram sina traditionella argument som i princip alla handlar om att på olika sätt begränsa public service.

Publiken, som har störst nytta av public service har inte tillfrågats – eftersom det inte ingått i uppdraget. Med det upplägget som utgångspunkt för frågorna bjuder man in aktörerna till att beskriva de problem som aktörerna ser med public service – inte till att beskriva möjligheterna.

Positiv påverkan

I vårt svar visar vi att vi i praktiken har en väldigt positiv påverkan och effekt för många aktörer.

Vi är en integrerad del av mediemarknaden. SVT köper och säljer rättigheter till program, deltar i samproduktioner med kommersiella producenter, tränar upp mediearbetare som sedermera arbetar i branschen och vi ingår i kommersiella distributörers nätverk.

Public service bidrar också till en större stabilitet på marknaden och en större geografisk spridning över landet.

Högre kvalitet

Vi bidrar med innehållskonkurrens på marknader där den annars inte hade funnits och stimulerar aktörer till att höja sin kvalitet och utöka andelen svensk produktion.

Andra effekter är att större resurser avsätts för utveckling och innovation samt en ökad efterfrågan på telekomtjänster, vilket i sin tur stimulerar ekonomin i stort.

I en vidare bemärkelse bidrar public service till att utveckla Sveriges human- och sociala kapital.

Förändrade mediebeteenden

I vår rapport försöker vi förekomma kritik genom att visa hur rörelserna på mediemarknaden i verkligheten hänger samman. Exempelvis är tidningshusens kris och radions lyssningsminskning inte ett resultat av SVT:s verksamhet. Orsaken ligger i förändrade mediebeteenden kopplat till teknikutveckling samt global och nationell konkurrens om annons- och betalintäkterna.

Liknande utveckling för tryckt press och radio finns i länder som inte har public service.

Ensidigt och felaktigt perspektiv

Viktigast är dock det grundläggande problemet med myndighetens uppdrag, dvs att titta på public service påverkan på marknaden är ett ensidigt och felaktigt perspektiv.

Vi finns inte till för marknaden. Vi finns till för publiken och för samhället.

Public service-medier finns till för att svara mot samhällets demokratiska, kulturella och sociala behov som det uttrycks i Amsterdamprotokollet, den grundläggande EU-reglering som slår fast nyttan med public service och medlemsstaternas rätt att utforma public service-verksamheten som de själva vill.

I det framtida medielandskapet är public service en omistlig art som bidrar till en större mångfald och en högre kvalitet för alla.

Public service-medier finns till för att svara mot samhällets demokratiska, kulturella och sociala behov som det uttrycks i Amsterdamprotokollet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

9 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör