9 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Charlotte Celsing
Stafetten
Charlotte Celsing, HR-chef, Nyhetsdivisionen

Publicerad 10 december 2014 06:00

Positiv inställning till intern rörlighet

Åsa Edlund Jönsson skickade vidare stafetten till Charlotte Celsing, HR-chef på Nyhetsdivisionen, med frågan: "Hur jobbar ni på HR för att uppmuntra medarbetare att röra sig inom SVT och testa nya jobb?" Charlotte svarar:

SVT är en attraktiv arbetsgivare och det vill vi fortsätta vara. Utvecklingsmöjligheter rankas som en av de viktigaste faktorerna när man väljer arbetsgivare. Det är också det som gör att man väljer att stanna och vara motiverad. Med medarbetare som rör sig över gränser skapar vi också ett SVT.

Att få till stånd en önskad rörlighet och utveckling gör sig inte självt. Chefer, HR och medarbetare har ett delat ansvar.

Vi på HR ska skapa förutsättningar för chefer att kunna ta sitt ansvar för kompetensutveckling. Det finns utvecklingssamtal, riktlinjer för tillsättningar, utveckling som en del av lönekriterier, ledarförsörjningsprogram och mycket mer. Vi har forum inom HR som tittar en extra gång på interna sökande så att vi tar tillvara på den kompetensen innan vi anställer externt.

Uppmuntrar rörlighet

Vi är med och skapar en kultur som uppmuntrar rörlighet snarare än att uppmuntra enskilda medarbetare. Och vi ”puffar på” chefer och hjälper till att hitta lösningar i konkreta situationer när en medarbetare vill röra på sig. Generellt finns en mycket positiv inställning till rörlighet.

Under våren gjorde vi ett arbete för att få en bild av hur många som byter arbete internt på ett eller annat sätt.

Vi frågade chefer och HR-medarbetare hur inställningen till intern rörlighet ser ut, och vi hade också input från medarbetare genom olika initiativ. Syftet var att få fram förslag hur vi ska utveckla sättet att jobba med rörligheten på ett mer strukturerat sätt.

Under 2013 tillsatte vi minst 170 tillsvidaretjänster där 40 % var interna. Minst 350 medarbetare gick in i jobb med utökat ansvar under året.

Drygt 60 medarbetare arbetade på annan redaktion under sommaren inom Nyhetsdivisionen.

Tydligare utvecklingsvägar

Om vi blickar framåt så behövs det sannolikt någon form av tydligare utvecklingsvägar, möjlighet till karriärcoachning för den som behöver hjälp att hitta nya vägar eller möjlighet till intern praktik.

Nyckelkompetenser som vi behöver ersätta vid pensionsavgångar ska planeras i tid och där kanske ett ”traineeprogram” skulle kunna vara rätt.

Vi behöver också smidigare administrativa processer eller snarare, att se till att det inte drabbar en enskild chef ekonomiskt om utlåningen är bra för SVT. Dessa idéer får vi ha en fortsatt dialog om med vår nya VD.

Vi på HR välkomnar förslag och tankar från alla hur vi gör det möjligt för fler att testa nya jobb!

Stafettfrågan skickar jag vidare till Kristian Lindqvist, Nyhetschef Online: "Vad är dina intryck/reflektioner som ny medarbetare?"


Fakta: Stafetten startade i Vipåtv för knappt nio år sedan. En utvald medarbetare skrev en text och skickade en fråga vidare till en annan medarbetare. Seddan dess har Stafetten löpt fritt mellan ca 175 personer på SVT.

Om vi blickar framåt så behövs det sannolikt någon form av tydligare utvecklings-vägar, möjlighet till karriär-coachning för den som behöver hjälp att hitta nya vägar eller möjlighet till intern praktik.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

13 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör