21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Robert Olsson
Ledarkrönikan
Robert Olsson, Programdirektör Nyheter och Current affairs

Publicerad 21 februari 2014 07:00

Hur definierar vi framgång?

Under en period i gymnasiet kom jag ihop mig med läraren i matematik. Vi gjorde en överenskommelse (det här var 70-tal!) som syftade till att kyla ner vår relation.

Jag skulle läsa Darrell Huffs Hur man ljuger med statistik. I gengäld behövde jag inte närvara på lektionerna under en tid.

Resultatet av dessa självstudier är vad jag har med mig från gymnasiets matematikundervisning. Den som övertygande och med rätt pedagogik förmår tolka och presentera ett material ger sig själv tolkningsföreträde gentemot omgivningen.

Jag kom att tänka på den här tiden när programbeställaren Karin Hübinette och jag diskuterade olika mål för en del av SVT:s samhällsprogram.

Hur mäter vi och hur definierar vi framgång?

Det mest förutsägbara svaret är via tittarsiffror och antal klick och nedladdningar.

Ibland adderar vi till faktorer som kön, ålder och utbildning. Och så läser vi  av konkurrenskraften gentemot andra kanaler.

Sveriges största kanal

Framgång ska förhålla sig till uppsatta mål. Vi har ju målet att SVT1 ska vara Sveriges största kanal och SVT2 bland de fem största kanalerna. Och svt.se ska vara tredje största mediesajten. Till exempel.

Men det är inte tillräckligt för att beskriva våra samhällsjournalistiska ambitioner.

Uppmärksamhet är viktigt. Att ta plats i debatten. Att initiera viktiga frågor. Att känna tilltro till vår förmåga att välja rätt journalistiska spår. I grunden handlar det om att fortsatt vara normgivande i det journalistiska landskapet.

Vi ser nu hur ett tydligt subjekt i opinions- och åsiktsjournalistiken sätter tydliga spår i journalistiken. Det nya är kraften och omfattningen – vi är i ett läge där många med sitt eget subjekt söker en opinionsbildande roll och därtill har egna distributionsmöjligheter att nå ut. Det är en redaktörsbefriad miljö som tydligt påverkar de traditionella medierna.

Ville kolla genomslaget

Det här är bakgrunden till att jag specialstuderade två program - Fittstim – min kamp och Nyfiken på partiledarna – utifrån en tanke om genomslag. Utöver de traditionella målen om publikstorlek ingick bl.a. antalet nedladdningar, antalet tidningsartiklar, vilka slags artiklar, antalet tweets som relaterade till programmen och hur många forum som byggde trådar om programmen. Jag sökte en sammanvägd bild av programmens genomslag.

Gemensamt för bägge programmen:

  • Programmen placerade SVT i centrum av samhällsdebatten
  • Fler kvinnor än män tittade (ovanligt för samhällsprogram)
  • Nyfiken på ”överlevererar” i broadcast och Fittstim initierade viktig samhällsfråga

Skilda kanaler, olika målgrupps- och publikmål, men stora framgångar för SVT när det gäller det totala publicistiska genomslaget – vi gjorde oss själva till agendasättare.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör