21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jan Axelsson
Sista ordet
Jan Axelsson, Chef SVT Programetik

Publicerad 4 februari 2014 18:10 - Uppdaterad 5 februari 2014 11:29

Se upp med partietiketter!

Vad ska vi kalla de politiska partierna i vår valbevakning?  Det låter kanske som en yrvaken och konstig fråga. Alla vet förstås vad alla riksdagspartierna heter. 

Det som ändå motiverar frågan är att det i den politiska debatten och i medierna, inte minst de sociala, används olika etiketter och epitet som komplement till de officiella partinamnen.

På  nyhetsplats i etablerade medier görs detta oftast i syfte att snabbt och enkelt beskriva vad ett parti står för. I andra sammanhang kan etiketterna användas i politiska syften.

Självfallet är politiska motståndare intresserade av att klistra etiketter på andra partier för att riktigt gnugga in hur förkastlig deras politik är. Det kan vara etiketter som handlar om skattesänkningar, skattehöjningar, bidrag, främlingsfientlighet och mycket annat.

Självfallet står det alla partier, opinionssidor och sociala medier fritt att etikettera bäst de vill, men SVT kan inte vara lika slängig och oprecis med benämningar och ordval.

Inte klistra på generella etiketter

Därför är vår policy att varken inför valen i år eller annars klistra på generella etiketter på de svenska riksdags- och parlamentspartierna.

Våra skäl till det är att etiketter i många fall innebär en förenkling av de viktiga valfrågorna, Oftast  leder det bara till fruktlösa  diskussioner om ordvalen vilket tar bort intresset från själva ämnet.

Det ger inte heller väljarna/tittarna den information och kunskap som de har rätt att kräva inför sina val mellan partierna.  I sämsta fall kan etikettsjournalistiken förleda oss själva att tro att etiketteringen i sig är en slags granskning, vilket det i praktiken inte är utan ofta bara en bekväm genväg när man ska berätta storyn i artikeln eller inslaget.

Kan vara motiverade

Det ska sägas att etiketter eller epitet kan användas och vara motiverade, men då som beteckning på konkreta och väl dokumenterade inslag om enskilda partiers åsikter, uttalanden och förslag i olika politiska sakfrågor. Det är dokumentationen och granskningen som föregår etiketten, inte tvärtom.

Mer generella etiketter kan ändå vara sparsamt motiverade när vi beskriver utländska partier med starkt profilerade huvudfrågor som för en svensk publik blir mer begripliga  genom en samlande benämning. Men den grundläggande utgångspunkten för beskrivningen, även av ett utländskt parti, ska bygga på konkreta och dokumenterade fakta.

Gynnande för en åsikt

På motsvarande sätt som slarvigt påklistrade partietiketter kan vara direkt kontraproduktiva, så kan aningslösa ordval i övrigt vara värderande och gynnande för en åsikt eller ett politiskt parti.

En naturligt slutsats av detta är att SVT har ett särskilt ansvar för att noga värdera vilka ordval vi använder oss av för att undvika att bidra till en normalisering av odemokratiska åsikter.

247.bb14f22dacebda4ce6a3bb14f22daceb

4 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör