10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Foto: Arkiv/Charlotta Lambertz/SVT

Publicerad 31 oktober 2019 15:44 - Uppdaterad 26 november 2019 12:38

SVT:s ledning tar kritiken gällande SVT Nyheter på allvar

I tisdags den 29 oktober publicerades en artikel i tidningen Journalisten där flera av SVT Nyheters medarbetare kritiserar arbetsförhållandena, de lokala förändringarna och den publicistiska inriktningen inom SVT Nyheter.

Under de senaste dagarna har sedan andra tidningar publicerat ett flertal artiklar på samma tema.

– Företagsledningen och SVT Nyheters ledning tar kritiken på allra största allvar. I artikeln lyfts till exempel att det förekommer mobbning, trakasserier och att en tystnadskultur råder, vilket är oacceptabelt och något vi har nolltolerans mot. Vi arbetar löpande med att utveckla och förbättra arbetsmiljön på SVT och vår årliga medarbetarundersökning är ett viktigt verktyg, säger HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala.

Resultatet av årets medarbetsundersökning kommuniceras för hela företaget tisdag 5 november. Alla chefer har sedan i måndags fått ta del av sina lokala resultat och kommer att presentera dem för sina respektive grupper under de närmaste veckorna.

– Resultatet från årets undersökning är ett viktigt underlag som vi kan agera på. Redan nu kan jag säga att vi ser en positiv förflyttning inom ett antal områden men det finns ett arbete att göra på flera delar av företaget. Samarbete med fack och arbetsmiljöombud är av största vikt och på SVT Nyheter har arbetet redan påbörjats. Alla chefer på SVT kommer nu tillsammans med sina medarbetare att ta fram en handlingsplan utifrån gruppens resultat. Nytt för i år är också att varje grupp ska, oavsett resultat, diskutera fram förslag på vad gruppen själv kan göra för att minska risken för diskriminering och kränkningar, förklarar Sabina Rasiwala.

Vad händer inom SVT Nyheter?

I Journalistens artikel lyftes, utöver problemen med arbetsförhållandena på SVT Nyheter, även kritik mot den publicistiska inriktningen, de lokala förändringarna och konkurrensen gentemot privata mediehus. Dessutom framförs kritik mot att Sverigespeglingen blivit sämre.

Divisionschef Anne Lagercrantz, säger:

– En stor del i förändringsarbetet är att göra mer fördjupande nyhetsjournalistik. Riksnyheterna har framgångsrikt skapat ett granskningsnav. Lokalt frigör vi resurser för att investera i journalistik och tack vare förra veckans sändningstillstånd så kommer vi också nyinvestera. Vi står inför en historisk satsning på lokal journalistik. I ett första steg stärker vi lokala redaktioner med fyra reportrar så att de lokala reportrarna avlastas när de levererar till riksnyhetsprogrammen.

Flera delar inom SVT Nyheter har omorganiserats under de senaste åren för att bättre möta publikens förväntningar på digitala tjänster.

– Förändring är inte lätt, det blir inte alltid rätt. Vi har ett jobb att göra internt med att förstå och åtgärda de problem som tas upp. Vi tar det missnöje som kommer till uttryck i Journalistens artikel och till viss del i medarbetarundersökningen på stort allvar. Det är ett internt jobb som ledningen för Nyhetsdivisionen redan inlett. Här diskuterar vi alltifrån tempo och stöd kring förändringarna till hur vi har en bättre dialog och skapar en större trygghet kring det nya. Grunden är en hållbar arbetsmiljö, säger Anne Lagercrantz.

Hon fortsätter:

– Samtidigt som vi tar in och agerar på kritiken måste vi också utgå från publiken. Jag skulle verkligen önska att medarbetare också med stolthet ser på hur de bidragit till en framgångsrik digital förflyttning. Vi är Sveriges snabbast växande nyhetstjänst samtidigt som nyhetsprogrammen i TV håller emot tappet i tv-tittande. Vår räckvidd digitalt har kraftig ökat, användarna stannar längre och återkommer oftare. Trovärdigheten bland unga har skjutit i höjden, i en tid där vi måste göra public service relevant också för nya generationer Det är inte samma sak som att vi inte måste ta till oss av kritiken, eller som att vi ska tolerera en dålig arbetsmiljö, det ska vi absolut inte. Men vi måste också förmå se framsteg. Vi är numera en relevant nyhetsaktör, även digitalt.

Faktaruta/tidslinje - vad händer med resultatet från medarbetarundersökningen?

- Alla chefer ska så fort som möjligt ha en genomgång tillsammans med sina respektive grupper och ta fram en handlingsplan utifrån gruppens resultat. Handlingsplanen ska vara klar den 31/12 och skrivs in i ett speciellt verktyg.

- Syftet är att åtgärda och arbeta med konkreta förbättringar inom några områden som chef och medarbetare gemensamt kommit fram till.

- Slutrapporten innehåller rekommenderade förbättringsområden för varje arbetsgrupp. Det kan till exempel handla om feedback, uppföljning, arbetsklimat, utvecklingsmöjligheter etc.

2 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör