10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 29 oktober 2019 15:28

”Vi ser med oro på de förändringar som sker inom lokala nyheter på SVT”

Unionenklubben ser med oro på de förändringar som sker inom lokala nyheter på SVT. Vi syftar främst på förändringar inom teknisk service och för produktionskoordinatorer (ProKo). Vill SVT öka den journalistiska kapaciteten så behöver man ha en fungerande produktionskedja och väl fungerande teknik, inklusive service och support, anser Unionen.

Numerären av teknisk personal ute i landet kommer att minska med det nya förslaget. Även orter som har programproduktion kommer att bli lidande. Med så få anställda kvar med teknisk kompetensen ställer sig Unionenklubben undrande över hur programproduktionen ska få den stöttning som behövs för att programmen även fortsättningsvis ska hålla god teknisk kvalitet, och att personalen ska få rimliga arbetsförhållanden utan extra stress över krånglande teknik.

Vidare undrar Unionen hur SVT tänker säkerställa att det finns tillräckligt med support för nyhetsredaktionerna ute i landet under hela tiden som redaktionerna är aktiva, vilket även innebär tider utanför kontorstid? När nu förutsättningarna för att göra nyheter kommer att skilja sig allt mer mellan lokala nyheter och riksnyheter, befarar vi att detta kommer att påverka Sverigebilden negativt.

För första gången på många år finns risk för övertalighet på SVT och de berörda yrkesgrupperna ombeds söka de nya rollerna som ”produktionsservicetekniker” och ”utsändningstekniker”. Unionen anser dock att rollen som produktionsservicetekniker är för bred kunskapsmässigt för såväl personal som jobbar inom teknisk service som för ProKo. Rollen innefattar allt från däckbyte på bil till att utbilda användare i SVT:s produktionsverktyg och produktionssystem. Men själva kommer produktionsserviceteknikerna inte att få använda produktionsverktygen i yrket. Vi undrar hur SVT menar att produktionsserviceteknikerna ska kunna vara specialister och utbildare på yrken som de själva aldrig får utöva?

Idag är kompetensprofilerna på de som förväntas söka det nya jobbet väldigt olika. ProKos kommer ifrån yrken som fotografer, redigerare och sändningsproducenter. Servicetekniker har helt andra kunskaper. Kommer alla som blir erbjudna den nya rollen som produktionsservicetekniker och inte har tillräcklig kompetens för de krav som ställs, att få tillräcklig utbildning för att klara arbetsuppgifterna?

Slutligen vänder vi oss emot att ProKos har hållits utanför förhandling och organisationsförändring fram tills nu och därmed inte getts möjlighet att söka de reportertjänster som redaktörer och reportrar ombetts skicka in intresseanmälan för. Inom gruppen finns önskemål om att, efter omställning, fortsätta arbeta med redaktionellt arbete som reporter eller videospecialist. Idag pågår i stället nyrekrytering av videospecialister. Unionenklubben kräver anställningsstopp på dessa tjänster tills ProKo-gruppen getts en chans att söka tjänsterna.

Unionenklubbens representantskap

17 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör