14 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Emma Björnbom, strategisk inköpare på SVT. Foto: Charlotta Lambertz

Publicerad 13 maj 2019 14:11 - Uppdaterad 28 maj 2019 10:56

Tydliga miljökrav i SVT:s upphandlingar

SVT har under många år arbetat aktivt med tydliga miljökrav i sina upphandlingar. Det kan gälla alla möjliga typer av varor och tjänster som till exempel datortillbehör, kamerautrustning eller taxiresor.

– Vi har tydliga miljökrav i alla våra upphandlingsavtal. Det kan gälla allt ifrån kemikalieanvändning i städning till minskat matsvinn i restauranger eller att på andra sätt bidra till en minskning av utsläpp av växthusgaser. Finns det inget miljötänk hos företaget blir de inte leverantör till oss. På så sätt ”tvingar” vi marknaden att bli miljömedvetna, säger Emma Björnbom, strategisk inköpare på SVT.

Hon fortsätter:

– Men det finns också många företag som redan nu har ett väldigt bra miljötänk och som har kommit väldigt långt i sitt arbete och som vi på SVT kan lära oss mycket av.

”Ska-krav” och ”bör-krav”

Vid en upphandling ställs både ”ska-krav” och ”bör-krav” i anbudsförfarandet. Ska-kraven är fasta och värderas inte i hur väl de uppfylls eller hur bra de är, utan måste ovillkorligen uppfyllas.

Leverantörernas anbud värderas sedan genom ”bör-kraven”, i ett så kallat viktträd, för att se hur de olika leverantörerna väger när det gäller till exempel miljöaspekter.

– I våra viktträd utvärderar vi de olika anbud vi får in utifrån miljökrav kontra kvalitet och pris. Men vi har alltid med miljöparametrar i ett antal ”ska-krav” så miljöfrågorna finns alltid med på ett eller annat sätt, säger Emma Björnbom.

Kan ett företag som ger ett anbud med högre pris vinna en upphandling för att de är bättre på miljö?

– Ja, det kan de göra. Det avgörs i upphandlingsgruppen som tillsammans kan ta fram en modell för att räkna hur olika parametrar slår och hur mycket mer man är beredd att betala för en viss kvalitet, säger Emma Björnbom.

Ska vara ”lätt att göra rätt”

I princip allt som inte är program ska upphandlas av SVT Inköp, med undantag för vissa mindre köp. En stor andel av SVT:s inköp görs med centralupphandlade avtal som till exempel hotell, taxiresor, växter, kontorsmaterial och företagshälsovård.

– För medarbetarna ska det vara ”lätt att göra rätt” och om man använder de leverantörer vi har avtal med kan man känna sig trygg med att vi har kontrollerat att det finns med miljöhänsyn, säger Emma Björnbom.

Kan du ge exempel på miljöhänsyn som SVT kan påverka via upphandling?

– Den entreprenör som sköter städningen i Stockholm har till exempel gått över från att använda kemikalier till att istället använda avjoniserat – ultrarent – vatten vid rengöring. Här i Stockholm arbetar vi just nu med en restaurangupphandling och då har vi till exempel som krav att minst 30 procent inköpt mängd livsmedel (i kronor) ska vara ekologiskt producerade, att 100 procent av inköpt kaffe, te, kakao och mjölk ska vara ekologiskt producerad samt att anbudsgivaren bör främja marknaden för närproducerade livsmedel, säger Emma Björnbom.

Viktigt med Hela Sverige-perspektivet

För SVT Inköp är det också viktigt att få med Hela Sverige-perspektivet i sina upphandlingar.

– Vi är en gemensam funktion för hela SVT och därför är det viktigt att vi får med perspektiv från olika håll av landet. Därför har vi upphandlingsgrupper, med regelbundna Skypemöten, med medarbetare från flera delar av landet, avslutar Emma Björnbom.

Fakta: SVT Inköp är en servicefunktion med specialistkompetens inom inköp och upphandling. De hjälper SVT:s verksamheter genom hela inköpsprocessen i olika frågor som berör inköp, upphandling, avrop och avtal.

Charlotta Lambertz

6 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör