21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala. Foto: Eva Edsjö/SVT

Publicerad 25 april 2019 14:25 - Uppdaterad 25 april 2019 17:26

Ny drivkraft till SVT:s miljöarbete

HR- och kommunikationsdirektör Sabina Rasiwala har blivit utsedd av vd Hanna Stjärne att leda SVT:s miljöarbete och till hösten kommer även en projektgrupp med en projektledare att tillsättas.

– Jag känner mig väldigt taggad för det här uppdraget. I det här projektet ska vi skapa en handlingsplan som inte bara mäter vad vi gör, utan även förflyttar oss framåt. Bland annat har vi ett konkret mål om att minska vår klimatpåverkan med 30 procent under perioden 2015–2025, säger Sabina Rasiwala.

SVT arbetar aktivt med miljöfrågor redan idag och i Miljöpolicyn, som antogs av företagsledningen för ett år sedan, fastslås att SVT ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

– Vi är en god bit på väg och jag är glatt överraskad över hur mycket som redan görs. Men det finns också många saker som vi skulle kunna förbättra – vad och hur – är det som vi kommer att se över nu, säger Sabina Rasiwala.

Samla in och ta hand om idéer

Projektet har dragit igång och handlar inledningsvis om att sammanställa det SVT gör idag samt att samla in och ta hand om de idéer som finns i verksamheten.

– Det är viktigt att vi tar till vara den kunskap och det engagemang som finns hos oss medarbetare på ett bra sätt. Under våren kommer vi främst att arbeta med kunskapsinsamling och jag tar gärna del av tankar och idéer – hör gärna av er till mig. Det gäller både vad SVT som företag kan göra och tips på vad jag som medarbetare kan bidra med. På så sätt kan vi tillsammans minska vår miljöbelastning, säger Sabina Rasiwala.

Dela kunskap och informera

En del i projektet är att informera och dela kunskap om SVT:s miljöarbete.

– Det handlar om att lyfta det vi gör idag, som till exempel att alla våra avtalshotell, som bokas via vår reseportal, är miljömärkta, att vi har grön el och hur vi arbetar med miljöaspekten i alla våra upphandlingar. Jag vill gärna dela med mig av detta, både hur vi arbetar idag, men även hur vi siktar framåt, säger Sabina Rasiwala.

Hon fortsätter:

– Resande, konsumtion av engångsartiklar och källsortering är bitar som vi kommer att behöva se över. Men det finns många fler områden, hur vi tar hand om uttjänt teknisk utrustning eller vad vi kör för bilar, för att ge några exempel. Listan kan göras lång. Framförallt är det viktigt att vi får till helheten och att vi har ett hela-Sverige-perspektiv, där alla SVT:s orter och verksamheter engageras, säger Sabina Rasiwala.

Miljöarbete i flera led

Arbetet med att minska miljöpåverkan sträcker sig över hela företaget och spänner över samtliga verksamheter.

– Det finns ett aktivt miljöarbete på många håll inom vår verksamhet. Den nya produktionstekniken med distanssändningarna från VM i Åre och Östersund är ett gott exempel på hur vi kan göra mer miljösmarta produktioner, säger Sabina Rasiwala.

En stor del av det som sänds eller publiceras på SVT görs av externa produktionsbolag, vilka i sin tur har en miljöpåverkan.

– BBC arbetar med en modell där program som sänds av dem använder sig av ”Albert Carbon Calculatorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” ett certifieringsprogram framtaget för film och tv. Där finns bland annat ett online-verktyg som hjälper produktionsteam att mäta sina utsläpp av växthusgaser och se att man använder sig av hållbara produktionstekniker. De program som certifieras kan få mellan en och tre stjärnor beroende på hur bra man lyckats i miljöarbetet. Det här är en modell som jag inspireras av och jag vet att det är flera inom vår programverksamhet som tittar på det här, avslutar Sabina Rasiwala.

Charlotta Lambertz

2 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör