14 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 8 mars 2019 13:37 - Uppdaterad 8 mars 2019 13:41

Gereon Kåver, gruppchef Growth och Barn - SVTi

Krönika: Gereon Kåver, gruppchef Growth och Barn - SVTi

Demokratisering av data

På SVTi övergick teamen för en tid sen till att sluta bara visa vad de byggt utan också beskriva data på hur det faktiskt går. Det har inneburit en revolution för många i sättet att se på sitt uppdrag - jag är inte här för att leverera en feature, jag är här för att göra skillnad för användaren.

Data blivit ett sätt att förstå våra användare, förstå vad som engagerar och driver lojalitet. Förstå användargrupperingar och vanor. Förstå inte bara hur funktioner används utan även hur bilder och texter och annat innehåll fungerar och kan varieras för att fungera bättre.

En förutsättning för det är förstås att det är lätt att hitta och komma åt data, att veta vilken data som finns, att känna till och förstå de verktyg som finns och en i alla fall grundläggande kunskap om analys.

Det är där demokratisering av data kommer in. Demokratisering innebär att fler smarta människor och algoritmer får möjlighet att hitta användning för data.

Strategisk vs operativ analys

Traditionellt sett är vi idag duktiga på strategisk analys - vi analyserar och tar fram beslutsunderlag för ledningsgrupper och strategiska beslut.

Om man ska snabba upp lärande och utveckling mot högre effekt av det vi levererar måste vi också ägna oss mer åt operativ analys. Hur går det vi producerat, skrivit, publicerat eller köpt in. Vilken målgrupp når vi, vilka tittar, var kommer de ifrån, varför slutar de följa oss är några frågor vi kan ställa oss men kanske ännu viktigare - hur förändras beteenden av det här experimentet?

Demokratisering av data innebär att det bli lättare för alla att följa data om sin produkt eller produktion men även om andras. Både genom att lättare och snabbare att komma åt data men också att det blir lättare att använda verktyg för analys.

Vikten av analysstöd blir kanske ännu viktigare men med en förskjutning från att ta fram rapporter till att stödja användare med avancerad analys. Avancerad analys som att förbättra verktyg, ta bort brus och fungera som mentorer och kanske viktigast, att hjälpa till att förstå användarberättelsen bakom datan. Vilka insikter ska vi agera på?

Vad kan vi lära av varandra?

Vi är mycket mer beroende av varandra idag än vad som syns i våra organisationsscheman. T.ex. måste ett marknadsföringsteam lätt kunna se hur en produkt går för att förstå effekten av exponering. Och ett utvecklingsteam måste kunna se effekt av kampanjinsatser och publiceringsexperiment för att kunna förstå hur de påverkar t.ex. användarlojalitet.

Att bryta ner våra silos är kanske det största vi kan göra för att utvecklas tillsammans idag. Demokratisering av data innebär inte bara att jag kommer åt data som berör min produkt utan även att man ställer sig frågan, hur kan jag göra min verksamhet och mina insikter transparenta för andra så de kan lära av oss?

Anarki eller Transparens

Blir det inte större risk att olika siffror cirkulerar omkring? Att fler misstolkar data och fattar felaktiga beslut? Jo så kan det bli, det kommer kräva noggrannhet i hur vi kommunicerar data utåt. Ofta, men inte alltid, är vi mer intresserade av relativa än av absoluta siffror. ”Hur mycket bättre blir det om vi gör den här förändringen?”. I det fallet är det effekt vi ser som det viktiga målet.

Vi står framför en spännande resa om vi kan lära oss växa genom data tillsammans. I slutändan handlar det om förståelse för våra användare och de individer som utgör vår publik.

Gereon Kåver, gruppchef Growth och Barn - SVTi

7 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör