21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Samtliga PS-bolagschefer brukar vara med på PSFunk-dagen, liksom de högsta företrädarna för funktionsrättsrörelsen. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Publicerad 30 november 2018 15:00 - Uppdaterad 10 december 2018 13:48

”Det har blivit mycket bättre men vi har långt kvar”

Workshops och återkommande möten har bidragit till både ökad tillgänglighet av innehåll och bättre spegling av funktionsnedsatta i Public service.

Nyligen genomfördes PSFunk-dagen, det stora årliga mötet där företrädare för SVT och de andra PS-företagen möter representanter för funktionsrättsrörelsen och dess cirka 50 olika delförbund.

– Faktum är att det står inskrivet i sändningstillståndet att vi ska ha en dialog med just de här grupperna, säger Catarina Wilson och Johan Hartman som arbetar med frågorna på SVT Strategi.

Catarina är bland annat projektledare för just PSFunk-dagen, ett uppdrag som Johan hade under de första åren som dagen anordnades.

– Första PSFunk var 2006. Det känns inte så längesen men då var det mer polariserat mellan oss och dom. Det var en del konflikter och vi kände inte varann, minns Johan.

Nu är det helt annorlunda. Det finns ett upparbetat samarbete och även om många utmaningar finns kvar att arbeta med så finns en förståelse för varann på båda sidor.

– Jag tror också att samhället och Sverige förändrats mycket bara sen 2006, att inkluderande idag är mer självklart. Det har nog också bidragit lite till att vi börjar komma nånstans, menar Johan Hartman.

Spretig men viktig dag

De som någon gång varit med på en PSFunk-dag vet att det spretar. Det handlar om många olika frågor, många olika behov. Allt från att alla ska kunna ta del av olika typer av innehåll till hur nyheterna bevakar funktionsrättsfrågor. Ofta är det också samma frågor som dyker upp år efter år och det kan kanske någon gång kännas lite tjatigt för de som alltid brukar delta.

– Men jag tror ändå PSFunk är en viktig dag. Vi jobbar jättemycket med att göra ett så aktuellt och engagerande program som möjligt varje år. Vi försöker ligga i framkant och vi vet att inte minst de som deltar från PS sida alltid får bra input som de kan ta med sig, säger Catarina Wilson som framhåller vikten av alla personliga möten under dagen.

Det innebär att PSFunks inledande lunchmingel och kaffepausen mitt i, är ovanligt viktiga delar av programmet.

– En annan sak som är väsentlig är att vi i gruppen som arrangerar PSFunk, med en representant vardera från de tre PS-bolagen och två från de centrala funktionsrättsförbunden träffas regelbundet. Då kan vi prata om allt möjligt och vi blir uppdaterade om vad som är aktuellt i Funkis-rörelsen, säger Catarina.

De senaste årens workshopar har verkligen utvecklat samarbetet mellan Public service och de funktionsnedsattas organisationer, menar Johan Hartman och Catarina Wilson. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Bra workshops

Sedan ett par år arrangeras förutom PSFunk även en årlig workshop med omkring 60 deltagare, från Public service och Funkrörelsen, som diskuterar tankar och idéer kring ett visst tema och förhoppningsvis utvecklas även konkreta åtgärder.

– I våras handlade det om valet och hur funktionsrättsfrågorna skulle kunna synas och höras mer. Bland annat så jobbade vi med hur nyhetsredaktionerna ska få in nyhetstips om funktionshinder, att sänka ribban för att folk ska höra av sig, berättar Catarina Wilson.

Nästa års workshop ska handla om hur samarbeten av olika slag kan bidra till att göra SVT och övrig PS bättre för personer med funktionsnedsättningar. Exempelvis finns kompetens på olika universitet och högskolor – eller på vissa produktionsbolag – som PS själva inte har. Det kan bland annat gälla utveckling av appar och andra digitala tjänster som ökar tillgängligheten.

Det har gått framåt!

Även om de som varit med på många PSFunk-dagar kanske ibland upplever att det är samma teman och frågor som återkommer varje år så har det hänt väldigt mycket på många områden, både gällande tillgängligheten och speglingen. Catarina Wilson nämner programsatsningar som ”Lerins lärlingar” som snart är tillbaka, hur LSS-frågan fick stort genomslag i valrörelsen såväl som den mycket uppskattade introduktionen av dubbla teckenspråkstolkar i valdebatterna.

Den nu väl inarbetade och fungerande dialogen mellan PS och funkrörelsen har haft en stor del i framstegen som gjorts

– Det har blivit mycket bättre men vi har långt kvar, menar Johan Hartman.

Expertlista

En av de eviga frågorna är varför människor med funktionshinder så sällan syns i TV i någon annan egenskap än för att de är just människor med funktionshinder. Varför är vi aldrig med som experter på ekonomi, världsdelar eller nanoteknik? På PSFunkdagen sa SVT:s Eva Landahl att man på Aktuellt för många år sedan hade en lista över kvinnliga experter av olika slag som kunde kallas in för att medverka vid behov. Kanske kunde man utveckla en motsvarande lista idag med funktionsnedsatta experter.

Eva Landahl hälsar till Vipåtv att hon tänker prova idén på fler inom Nyhetsdivisionen.

Mats Carlsson-Lénart

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör