13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 12 september 2018 13:23 - Uppdaterad 12 september 2018 13:27

Charlotte Niklasson

Stafetten: Charlotte Niklasson, head of Office, nordiska PS bolagens public service-kontor i Bryssel

Ökad harmonisering av regelverket för broadcast och online

Johan Wahlberg, digital strateg SVT, lämnade över stafettpinnen till Charlotte Niklasson, head of Office, nordiska PS bolagens public service-kontor i Bryssel, med frågan: Vad är det för frågor kring media och digitala tjänster som bubblar i Bryssel?

Charlotte Niklasson svarar:

I maj 2019 hålls valet till nästa Europa Parlament. Samma år i november räknas inkommande Kommission finnas på plats. Det betyder början på en ny mandatperiod, en ny politisk inriktning och initiativ. 2019 kan också innebära en ny politisk realitet i Europa. En nyligen genomförd opinionsundersökning visar på att EU-kritiska partier ser ut att kunna få mer än var sjätte mandat efter nästa års Europaparlamentsval[1]. EU:s medlemsstater kommer gå från 28 till 27 och frånfallet från Storbritannien den 29 mars 2019 kommer prägla alla delar av det europeiska samarbetet, där inte minst Sverige förlorar en viktig samarbetspartner i digitala frågor.

Sittande Kommission har haft de digitala portföljerna som en röd tråd i sitt arbete, och lanserade snabbt 2013 den Digitala inre marknadsstrategin (DSM). Det är inom ramen för denna som fundamentalt viktiga frågor för public service ryms. Här återfinns frågor som nätneutralitet, rättighetshantering, distributions- och innehållsreglering samt plattformsreglering. Några av frågorna har avslutats och implementeras just nu på medlemsstatsnivå. Detta gäller inte minst innehållsreglering, där Sverige just nu initierat en utredning av en ny radio- och TV lag för att anpassa lagstiftning till ett nyligen beslutat EU-omfattande Audiovisuellt media service direktiv. Detta innebär en ökad harmonisering av regelverket för broadcast och online, och kommer på ett helt nytt sätt inkludera aktörer som Netflix och YouTube i lagstiftning vad gäller bland annat andel europeiskt innehåll och barnskydd.

Det är rimligt att anta att även nästa Kommission kommer fokusera stort på den digitala utvecklingen; DSM 2.0. Bland områden som är av speciell vikt för public service att arbeta med finns fortsatta initiativ för att adressera globala plattformar med nya former av reglering. Ska dessa fortsatt betraktas som endast tekniska förmedlare, eller bör de ta ett större ansvar för det innehåll de omfattar? Områden som access, dominans, data transparens och innehållsansvar kommer dominera diskussionen och här blir det angeläget för public service att följa och definiera vidare strategier i förhållande till plattformar och tänkbar reglering.

Jag önskar skicka stafettpinnen vidare till Jocke Norberg på Strategi med frågan hur kan SVT öka sin transparens?

Charlotte Niklasson, head of Office, nordiska PS bolagens public service-kontor i Bryssel

1 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör