21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

- Det är positivt att debatten om tillgänglighet ökar, säger Lars Samuelsson, ansvarig för tillgänglighet, SVTi. (foto: Karin Forsell)

Publicerad 27 februari 2018 09:45 - Uppdaterad 4 april 2018 10:22

Ny lag om tillgänglighet - en bra blåslampa

Från och med i höst ställs högre krav på tillgänglighet på offentliga webbplatser. Då införs webbtillgänglighets-direktivet, en lag som gäller alla EU-länder och som ger tydliga riktlinjer för hur offentliga webbplatser ska fungera för alla människor.

Direktivet antogs i oktober 2016 av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Bakgrunden är den snabba utvecklingen mot ett digitalt samhälle, där det offentliga samhället behöver öka kunskapen om tillgänglighet för att inkludera alla människor.

Med tillgänglighet avses ”principer och tekniska hänsyn som ska respekteras när man utformar, bygger, underhåller och uppdaterar webbplatser och mobila applikationer i syfte att göra dem mer tillgängliga för användare, särskilt personer med funktionsnedsättning.”

Även om public service undantas från den nya lagen är det troligt att SVT påverkas.

- Ja, jag hoppas att när tillgängligheten i andra tjänster blir bättre så kommer vi också att bli ännu bättre, säger Lars Samuelsson, Lead för tillgänglighet, SVTi.

Lars Samuelsson hade hoppats att den nya lagen skulle gälla även SVT.

- Jag ser gärna att det blir lite blåslampa utifrån. Det är inte alltid enkelt att förändra inifrån, även om vi har kommit en bra bit på väg. Och rent allmänt är det förstås positivt att hela debatten om tillgänglighet ökar. Det är dags att få folk att agera.

Hög medvetenhet inom SVTi

SVT har kommit en bra bit på väg, men det finns fortfarande mycket att göra menar Lars Samuelsson. (foto: Karin Forsell)

SVT:s utvecklare har specialbyggt en intern funktion som övervakar tillgängligheten på de olika plattformarna – och varnar om inte tillgängligheten fungerar. (foto: Karin Forsell)

Tillgänglighets-workshops

SVTi arrangerar numera tillgänglighetsworkshops en eller två gånger varje månad, öppna för alla som är intresserade. Målet är att öka kunskapen. Och förstås att utveckla tjänsterna.

Tillsammans med tillgänglighetsexperter försöker teamen lösa faktiska, aktuella problem. Numera upptäcker teamen ofta problemen själva. Men de har förstås god hjälp av tittarna som gärna hör av sig via mejl, telefon och digitala kanaler.

Sedan många år bjuder dessutom SVT regelbundet in representanter från intresseorganisationer till brukarråd.

- Vi har en bra dialog med användarna. De är på riktigt med och påverkar vad vi prioriterar att utveckla och förbättra, säger Lars Samuelsson.

Viktigt att få med alla

Han menar att SVTi har hittat bra sätt att jobba och förklarar att de oavsett den nya lagen arbetar vidare på precis samma sätt.

Däremot finns det annat att jobba mer med.

- Den allra största utmaningen är att få med hela företaget. Våra tjänster är ju beroende av både text, bild och video. Det är viktigt att få med alla. Från att skriva bra och tillgängliga texter till att göra ett programinnehåll som är normkritiskt. Det räcker ju inte att utvecklarna förstår, alla måste vara med på tåget! Och där kan den nya lagen göra nytta.

Tillgänglighet på SVTlänk till annan webbplats

Fakta Webbtillgänglighetsdirektivet:

Den nya lagen träder i kraft den 23 september 2018.

Just nu pågår arbetet med att anpassa riktlinjerna till nationella förhållanden. En promemoria om hur webbtillgänglighetsdirektivet ska genomföras är därför ute på remiss, med svarsdatum 27 februari 2018.

 KARIN FORSELL

2 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör