21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Hans Peterson Hammer blir huvudredaktör för UG, Ulf Johansson ansvarig utgivare och Marianne Westman ekonomi- och onlinechef. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 26 februari 2018 11:39 - Uppdaterad 4 april 2018 10:19

Trojkan som tar över ett UG i förändring

Första mars är det dags. En ny trio tar över ledarskapet för Sveriges största undersökande redaktion, som samtidigt ännu mer flyttar fokus mot online.

Uppdrag Granskning med ett 30-tal medarbetare har haft Nils Hanson som chef ända sedan redaktionen centraliserades till Göteborg i början av 2003. Men i år fyller Nils 66 och det är dags att låta andra ta över ledningen av Sveriges största och mest framgångsrika undersökande redaktion.

Samhälles chef Robert Olsson (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Robert Olsson, chef för SVT Samhälle började arbeta med frågan om hur Nils Hanson ska efterträdas redan när han tillträdde sitt jobb i Göteborg för ungefär två år sen.

– Jag kom fram till att det allt starkare fokuset på online för Uppdrag granskning gör att ett delat ledarskap för redaktionen är att föredra, säger Olsson.

Det han menar är att UG snabbt rört sig från att ha varit helt fokuserat på broadcast 20.00 onsdagar till en nästan daglig publicering.

– Idag utgår alla UG-projekt också från hur vi ska publicera online, även om vi fortfarande hoppas på så stor broadcastpublik som möjligt, säger Robert Olsson.

Lämnar! Nils Hanson menar att nu är helt rätt tid att byta ledning för Uppdrag Granskning. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Avgående chefen Nils Hanson säger att tiden är helt rätt för ett skifte i UG:s ledning.

– Uppdrag Granskning går nu in i en ny epok och då är det bra att andra tar över.

Finns grund att stå på

Den nya UG-trojkan som tillsamman har ett övergripande ansvar för projektets utveckling. består som tidigare meddelats av Ulf Johansson (ansvarig utgivare), Hans Peterson Hammer (huvudredaktör) och Marianne Westman (online- och ekonomichef):

De två sistnämnda finns redan idag på UG.

UG:s nye ansvarige utgivare Ulf Johansson har nästan 30 års erfarenhet som redaktionell arbetsledare och chef, bland annat för Riksnyheterna på SVT 2011-17. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Ulf Johansson däremot, känd i SVT framförallt som riksnyheternas chef 2011-17, är helt ny på UG-redaktionen. Till SVT i Göteborg flyttade han dock redan i höstas, och har sedan dess varit projektledare för Opinion Live.

– Som ansvarig utgivare har jag ett huvudansvar för att kvalitetssäkra UG:s journalistik. Och det finns redan i redaktionen väldigt väl utvecklade rutiner och processer för detta, säger Ulf Johansson.

Han syftar på exempelvis line-by-line granskningen av alla manus som publiceras och hur de startade reportageprojekten under arbetets gång kvalitetssäkras genom sk mittmöten.

– Nils Hanson har ju lagt grunden till något helt fantastiskt, menar Ulf Johansson.

Johansson är också den i den nya UG-trojkan som kommer att vara ledningens främsta ansikte utåt.

Ökat samarbete

Marianne Westman är redan idag UG:s administrative projektledare men får nu ett utökat ansvar för UG:s publiceringar online. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Marianne Westman är den av de tre som jobbat längst på UG och hon känner det komplexa projektet, som omfattar fler än 30 stora undersökande projekt per år, utan och innan. Förutom fortsatt ansvar för budget och personal får hon nu på sitt bord också den allt mer omfattande onlinepubliceringen.

– Vi publicerar ju allt mer och allt oftare online och det kommer att bli ännu mer. Det innebär ett tätt och organiserat samarbete inte minst med riksnyheterna online, förklarar Marianne.

UG publicerar sin journalistik på sammanlagt fyra olika plattformar; Broadcast, SVT Play, SVT Nyheter och i sociala kanaler.

Formering av ledarskap – Hans Peterson Hammer och Ulf Johansson samt Marianne Westman lägger mycket tid på att diskutera hur de ska jobba framöver. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Online merarbete

Under året har UG alltså gått från att sända en gång i veckan till i princip daglig publicering. Det här ställer nya krav på organisationen och det blir en av utmaningarna för den nya ledningen.

– Man ska här komma ihåg att det som publiceras online måste vara kvalitetssäkrat på samma sätt som det som sänds i broadcast, säger Ulf Johansson.

Vill jobba mer med lokala

Hans Peterson Hammer, intake på UG sen 1,5 år får nu ett betydligt större ansvar i egenskap av huvudredaktör. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Hans Peterson Hammer kom till UG från gamla Västnytt för ungefär ett och ett halvt år sen. Han har tills nu arbetat som intake och kommer framöver att ha huvudansvaret för vilka jobb UG väljer att göra. Det innebär också samarbeten med reportrar och redaktioner i Sverige och utomlands.

–Vi vill ju arbeta med de bästa undersökande journalisterna i Sverige och vi vill inte minst gärna jobba mer med SVT-redaktioner runt om i landet, för att fostra reportrar att klara lite svårare journalistiska uppdrag, säger Hans.

Fortsatt mod viktigas

Men oavsett hur och när UG publicerar på olika plattformar så framhåller ledartrojkan att det centrala i redaktionens uppdrag.

– Vi måste klara av att vara modiga! Att vi inte väljer bort ämnen som kan uppfattas som känsliga. Det innebär en stor press för oss alla som jobbar med detta och ställer särskilda krav på den redaktionen, säger Hans Peterson Hammer.

Ska vi samla ihop oss? – Inför gruppbilden i Vipåv. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

MARIKA IREBLAD

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör