16 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

– Det går bra nu! Vi vinner publik och det känns att vi är inne i en framåtrörelse, sa programdirektör Jan Helin på Nyheternas inspirationsdag i helgen. (foto: Per Westergård)

Publicerad 15 februari 2018 09:43 - Uppdaterad 4 april 2018 10:08

Polariseringen en sporre för SVT Nyheter

– Vårt uppdrag är inte att bli älskade! Vi ska gå efter sanningen!

Orden kom från en ivrig Jan Helin under SVT Nyheters inspirationsdag den 10 februari.

Kärleken, menade han, kommer senare.

Under senare år har SVT Nyheter samlat medarbetare från hela landet till en årlig inspirationsdag på Berwaldhallen i Stockholm.

I år var det kommande valet en självklar huvudpunkt, men även vilka som tar del av SVT:s nyhetsutbud - och det när, var och hur. Och inte minst hur företaget ska göra för att alla som bor i Sveriges ska känna igen sig i nyhetsförmedlingen.

Under dagen delades även Sverigepriset ut i flera kategorier (se länk nedan).

Jättestor spelare

Anne Lagercrantz, divisionschef för nyheter och sport. (foto: Per Westergård)

Många av SVT:s högre chefer fanns på plats för att ge sin syn på nyhetsarbetet, och i vilken riktning de vill att SVT ska röra sig. Oftast uppmuntrande, men ibland självkritiskt.

– SVT är en jättestor spelare inom nyhetsjournalistiken, men det märks inte alltid. Delvis är det mitt ansvar eftersom vi tappade kraft i samarbete under den omorganisation av riksnyheterna som jag drev igenom, sa Anne Lagercrantz, chef för nyhetsdivisionen på SVT.

Än mer tryckte hon dock på hur bra det går nu. Inte minst när hela divisionen arbetar ihop.

– Men vi har ett speciellt ansvar. Det är bara SVT och Sveriges Radio som har styrkan att binda ihop nyheter på det lokala och nationella planet med det som händer globalt.

Fler perspektiv

Anne Lagercrantz (foto: Per Westergård)

En stor del av sitt tal ägnade hon åt att många svenskar inte känner igen sig i SVT:s nyhetsrapportering. Lösningen är att låta fler perspektiv bli synliga i nyhetsarbetet. Men att det då gäller att inte låta sig luras av alla som vill sprida desinformation.

– Många vill vilseleda både oss och det svenska folket. En del har en speciell agenda, andra gör det för att de tycker att det är kul att lura SVT.

Anne Lagercrantz presenterade därför en checklista som kan användas både för att upptäcka och för att minimera risken att SVT ska sprida vidare fabricerade nyheter. Du hittar råden, som är hämtade från International Library Association, i faktarutan.

Framåtrörelse

Det ivrigaste scenframträdandet under dagen stod dock SVT:s programdirektör Jan Helin för.

– Det går bra nu! Vi vinner publik och det känns att vi är inne i en framåtrörelse. Inte minst eftersom vi numera är en mer samstämmig kör.

Men hög fart rabblade han siffror på hur mycket trafiken till online ökar, om den allt bättre räckvidden för nyhetsappen - och att de klassiska nyhetsprogrammen trotsar tyngdlagen och vinner publik. Inte minst bland unga.

Han presenterade även tre käpphästar inför den kommande valrörelse. Den första var att SVT måste skildra den polarisering som finns i Sverige idag.

– Vi måste in i glappet och visa på de olika bilder av verkligheten som finns. Det kommer att ställa helt nya krav på oss.

Hans andra käpphäst var lite mer filosofisk; hur blir en fråga en fråga? Där handlar det mycket om att se i vems intresse en fråga sätts i spinn i sociala medier. Medan den tredje siktade in sig på #metoo-debatten.

– Det är en historisk manifestation som nu kommer att bli till politik. Den förändringen ska vi bevaka, och det finns ett oändligt antal vinklar på ämnet.

Eva Landahl (foto: Per Westergård)

Programsatsningar

Jan Helin presenterade även ett par av valrörelsens programsatsningar. En av dem är en humorsatsning där han vagt antydde att det kommer att bli något åt Grotesco-hållet.

En annan är att de åtta partiledarna kommer att få 15 minuter vardera för att hålla ett tal till folket på temat ”Mitt Sverige om tio år”.

– De kommer att få prata om vad de vill, och vi får väl se om publiken somnar eller om de lyckas väcka någon passion för sina idéer.

Att SVT kommer att kritiseras när det nu låter politiker köra solo sa sig Jan Helin vara fullt medveten om.

Han manade även alla på plats att inte vika ner sig när SVT utsätts för övriga mediers skitflod.

– Om ett program eller inslag får kritik får vi inte möta de kollegor som är ansvariga med en isande tystnad, istället måste vi stötta varandra.

– Vårt uppdrag är inte att bli älskade. Vi ska gå efter sanningen! Gör vi det kommer kärleken senare.

Varumärkeslöften

Programbeställare Helena Olsson presenterade varumärkeslöften. (foto: Per Westergård)

Helena Olsson, programbeställare på SVT, presenterade något som hon kallade SVT Nyheters varumärkeslöften.

– Alla våra plattformar ska behålla sin särart men ändå harmonisera med varandra.

Ett annat projekt för att sätta publiken i fokus har fått namnet ”Persona”. Det går ut på att placera in alla tittare i olika grupper utifrån bland annat ålder och medievanor.

Nästa steg är att se till att alla grupperingar får del av SVT:s kaka.

– Vi ska finnas till för alla och då måste vi ha varumärken som täcker in alla gruppers behov, sa hon.

Här dök det snabbt upp frågor. Som vilken grupp människor med utländsk bakgrund som bor i ett utsatt område tillhör? Svar: alla olika grupper finns överallt.

En annan fråga var att om alla program ska ha en utpekad målgrupp finns det inte då en risk att det går ut över de samarbeten som alla annars talar så varmt för. Svar: jovisst finns det risker.

Lokala redaktioner är basen

Eva Landahl och Karin Hübinette pratade om valet i höst. (foto: Per Westergård)

Eva Landahl och Karin Hübinette, general respektive projektledare för SVT:s valbevakning, fick tillfälle att mer i detalj presentera sina tankar och idéer. Inte minst tryckte de på att det är de lokala redaktionerna som är basen i valarbetet.

De lyfte även fram behovet av en trovärdig faktagranskning.

– Om vi ska lyckas måste vi vara extremt öppna med hur vi går till väga.

De talade även om behovet av konstruktiv journalistik, att inte bara visa på det som är fel utan även hur lösningar kan se ut.

– Det är ett måste om SVT ska lyckas i sin strävan att ge fler perspektiv.

Ny nyhetstjänst

Mark Little (foto: Per Westergård)

Inbjuden för att inspirera var Mark Little. En erfaren irländsk journalist som nu är på väg att bygga upp en nyhetstjänst som går under namnet Neva Labs.

Enligt honom går vi nu in i en guldålder för journalistiken. Inte minst eftersom Netflix-generationen tycks vara mer villig att betala för nyheter än vad någon hade kunnat gissa. Han gav även ett antal råd till alla SVT:are på plats.

– Våga misslyckas! Misslyckas sedan igen, men se till att misslyckas bättre än tidigare.

Han uppmanade även alla att fundera på vad svenskarna skulle sakna om SVT plötsligt lades ner.

– I svaret finns den kärna som ni ska utveckla.

Lockade unga väljare

Vilde Bratland Erikstad berättade om NRK:s arbete för att locka fler att rösta vid det norska stortingsvalet. (foto: Per Westergård)

Även NRK fanns representerad genom Vilde Bratland Erikstad. Hon var där för att berätta om hur de gjorde för att locka unga väljare att engagera sig i det norska stortingsvalet.

– Det var ett ”mission impossible”-uppdrag, men vi fångade in dem via korta program på Facebook med förhoppningen att de sedan skulle klicka sig vidare till NRK. Det fungerade.

Ett av hennes råd var att använda humor, men att göra det utan ett tillgjort ungdomligt språk.

Mer handfast var den presentation som Mateusz Piekut från Videodesken gav. Han förklarade bland annat vilka skillnader som finns när det gäller klipp som ska visas i broadcast respektive i online. Men gav även exempel på hur man kan tänka när ett tre minuter långt tv-inslag ska klippas ner till 45 sekunders för att passa på webben.

Slutsatser

Två slutsatser från dagen; det går bra publikmässigt men det finns en hel del kvar att göra för att öka SVT:s trovärdighet.
Undersökningar visar nämligen att bara hälften av alla som bor i Sverige känner igen den bild av landet som nyhetsredaktionerna förmedlar.

PER WESTERGÅRD

Råd hur man kan faktakolla en artikel:

Kolla källan

Klicka vidare från artikeln och undersök sajten, dess syfte och kontaktinfo.

Sök på författaren

Sök snabbt på författaren, verkar han trovärdig? Finns han på riktigt!

Kolla datumet

Att dela en gammal artikel betyder inte att den är relevant för aktuella händelser.

Är du partisk?

Överväg om dina egna åsikter påverkar din bedömning av artikeln.

Läs vidare

Rubriker är ofta överdriven. Läs alltid hela artikeln och andra artiklar om samma sak.

Finns källor?

Kolla upp artikelns källor. Bedöm om informationen där stöttar upp artikeln.

Är det ett skämt?

Verkar något för knasigt? Kolla sajten och författaren för att se om det är satir.

Fråga experterna

Fråga en bibliotekarie eller kolla med en faktagranskningskonsult.

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör