21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Workshop där SVT, SR och UR träffade representanter för funktionshinderrörelsen för att ta fram konkreta åtgärder för att öka gruppens synlighet i det kommande valet. (foto: Per Westergård)

Publicerad 29 januari 2018 11:21 - Uppdaterad 4 april 2018 09:31

"Osynligheten oacceptabel"

 I valtider brukar personer med funktionsvariationer inte vara särskilt synliga i public service-bolagens bevakning.

– Det kan vi inte acceptera längre, säger Maria Johansson, ordförande för Lika Unika. En organisation som vill att alla ska få möjlighet att delta och bidra i samhället.

Nyligen träffade SVT, SR och UR representanter för funktionshinderrörelsen för att ta fram konkreta åtgärder för att öka gruppens synlighet i det kommande valet.

I elva år har public service-företagen bjudit in funktionshinderrörelsen till möten för att diskutera gruppens speciella utmaningar när det gäller deras mediemedverkan.

– Efter alla dessa år borde det finnas tydliga resultat att visa upp, menade Kristofer Petersson från organisationen Unga hörselskadade när public service-företagen och funkisrörelsen återigen möttes. Denna gång för att diskutera vad som bör göras inför valrörelsen.

Gruppen diskuterar konkreta förslag. (foto: Per Westergård)

Hon fick stöd av Maria Johansson, ordförande för organisationen Lika Unika.

– Det går åt rätt håll men det gäller alltid att se till att välvillighet blir till konkreta åtgärder. Inte minst inför den stundande valrörelsen, vi kan inte acceptera att bli osynliggjorda en gång till.

Ta fram konkreta förslag

Till skillnad från de tidigare mötena skulle inga övergripande principiella frågor avhandlas. Istället fanns ett uttalat krav om att det nu är verkstad som gäller.

Under dagen fick ett antal arbetsgrupper, där personer från både medieföretagen och funktionshinderrörelsen fanns med, i uppdrag att ta fram konkreta förslag.

Att starta en sluten Facebook-grupp var ett av förslagen som presenterades. (foto: Per Westergård)

Ett sådant var att fortsätta mötet i en sluten Facebook-grupp. Att den inte ska att vara öppen för alla intresserade motiverades med att det just nu varken finns tid eller behov av att öppna upp ett allmänt diskussionsforum. Gruppen ska istället fungera som ett nav i samarbetet och snabba på kunskapsutbyten mellan redaktioner och funktionshinderrörelsen.

– Jag hoppas att vi ska kunna använda gruppen för att få råd, tips om vinklar eller förslag på personer att intervjua, sa Karin Hübinette som är projektledare för SVT:s valbevakning när hon redovisade sin arbetsgrupps tankar och förslag.

Funkisbibliotek

Karin Hübinette, projektledare för Valet 2018, diskuterar med sin grupp. (foto: Per Westergård)

Andra konkreta idéer var att skapa ett funkisbibliotek. Där ska det vara möjligt för en journalist att låna en person med en funktionsvariation för att bara träffas och diskutera uppslag och tankar. I biblioteket ska det även vara möjligt för en funkis att låna en reporter.

– Viktigt är att den som lånar, eller låter sin lånas ut, inte förbinder sig att göra något. Se det mer som en möjlighet att fika ihop med någon som kan hjälpa dig att tänka lite mer funkis, sa Ronnie Ritterland från SR.

Funktionsrättskorre

Förslag kom även upp om att inrätta en funktionsrättskorre på samma sätt som SR redan idag har korrar med ansvar för specifika ämnesområden. Enligt förslagsställarna skulle uppdraget inte vara att ”bara” prata om funkisfrågor utan i lika hög grad visa på hur det är att röra sig med en funktionsvariation bakom kulisserna i olika miljöer.

Ett förslag som fördes fram var att inrätta en funktionsrättskorre. (foto: Per Westergård)

Även om journalister av gammal vana helst jagar problem menade flera av mötesdeltagarna att vi parallellt måste få till en mer lösningsorienterad bevakning av funktionsrättsfrågor. Det finns helt enkelt, ansåg de, ett värde i att berätta om det som fungerar.

Många ambitioner

Per Andersson, från Mediementorerna och en av dagens två moderatorer, menade att det inom public service finns många lovvärda ambitioner när det kommer till bevakning av funktionshindrades villkor.

– På kort sikt kan det vara svårt att se att ansatserna har lett till några resultat, men om vi tittar några år tillbaka i tiden blir det tydligt att en hel del positivt har hänt. Framförallt gäller det inom tillgänglighetsområdet.

Intensivt grupparbete. (foto: Per Westergård)

Han menade dock att många journalister har svårt att förstå vidden av utmaningar för personer med funktionsvariationer.

– Och det kan vi kanske inte begära, det finns trots allt ett 40-tal organisationer som representerar människor med olika förutsättningar.

Utvecklingsresa

Vi måste även inse, menade han, att vi är mitt uppe i en utvecklingsresa som aldrig kommer att ta oss i mål. Men som förhoppningsvis bidrar till att vi kommer en bit närmare för varje år.

– Jag hoppas och tror att mötet bidrog till att vi fick fram en rad konkreta idéer. Nästa steg blir att mäta effekten av det vi gör, det är förutsättningen för att vi ska kunna visa att samarbetet mellan public service-företagen och funktionshinderrörelsen verkligen ger resultat.

Arbetsgruppen bakom valmötet mellan PS-bolagen och funkisrörelsen. (foto: Per Westergård)

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör