14 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Unionen och SJF

Publicerad 26 januari 2018 11:05 - Uppdaterad 4 april 2018 09:26

Unionenklubben stöder skatteförslaget

På förbundsnivå vill inte Unionen att kostnaden för Public service i framtiden ska debiteras av Skatteverket. Men Unionenklubben på SVT delar företagets syn att oberoende och finansiering via skattsedeln går att förena.

I sitt remissvar på PS-utredningens betänkande säger förbundet Unionen att det inte vill ha finansering av Public service via skattsedeln.

Men Unionenklubben på SVT har en annorlunda syn än sitt förbund.

– Vi är som företaget försiktigt positiva till finansieringsmodellen. Vi uppskattar förslagen till att öka oberoendet och vi ser inte någon större fara med ett system där insamlingen sker via skattsedeln så länge den hålls borta från statsbudgeten. Dessutom är det viktigt med en snabb förändring för det är inte rimligt att allt färre betalar allt mer för en så viktig sak som public service i Sverige, säger Unionenklubbens ordförande Gun Karlsson till Vipåtv.

På förbundsnivå förordar Unionen något av utredningsalternativen individuell avgift eller individuell hushållsavgift, som förbundet menar sammanvägt uppfyller kraven om teknikneutralitet, hållbarhet, legitimitet och oberoende bättre än utredningens eget förslag om skatt.

Journalisterna säger nej

Journalistförbundet avstyrker i sitt yttrande PS-utredningens förslag till ny uppbördsmodell. Tv-avgiften bör inte göras om till en skatt.
Skälen är att en skatt ofrånkomligen för makten över public service närmare politikerna och den politiska debatten, skriver SJF i sitt remissvar.

Enligt Journalistförbundet har utredningen inte på allvar utrett frågan om andra möjliga avgiftsmodeller än den föreslagna skattemodellen.

Dessutom saknar SJF en riskbedömning av vad en skattemodell skulle få för konsekvenser för public service-bolagen. Enligt förbundet är det oansvarigt att genomföra en så genomgripande förändring av public service utan att först göra en riskbedömning.

SJF vill ha utvidgad avgift

Av de alternativ till framtida finansiering av Public service som utredningen beskriver förespråkar Journalistförbundet en utvidgad apparatavgift.

Förbundet menar dock att det är en brist i utredningen att det inte gjorts någon självständig bedömning av det alternativet, utan att avsnittet om den utvidgade apparatavgiften ägnas nästan uteslutande åt det förslag som Sveriges Radio presenterat i sin skrivelse till utredningen.

Utredningen har inte på allvar utrett möjligheterna att införa en utvidgad apparatavgift, skriver Journalistförbundet i sitt yttrande som är undertecknat av förbundsordförande Jonas Nordling.

Journalistklubben vid SVT:s vice ordförande Lars Nilsson, säger till Vipåtv att klubben i nuläget inte har några ytterligare kommentarer eller synpunkter på yttrandet eller utredningsförslaget.

Läs Unionens remissyttrandelänk till annan webbplats

MATS CARLSSON-LÉNART

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör