21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Sveriges radios vd Cilla Benkö. (foto:Mattias Ahlm/Sveriges Radio)

Publicerad 25 januari 2018 10:47 - Uppdaterad 4 april 2018 09:21

SR står fast vid motstånd till avgift på skattsedeln

Sveriges Radios styrelse och ledning vidhåller att Public service bör grundlagsskyddas innan någon helt ny finansieringsmodell införs.

Till skillnad från SVT väljer Sveriges Radio att inta en avvisande ståndpunkt gällande utredningens förslag att från 2020 ersätta den nuvarande apparatbaserade TV-avgiften med en ny Public service-avgift som ska debiteras av Skatteverket via skattsedeln.

Sveriges Radios bedömning är att den finansieringsmodell som föreslås är förenad med betydande risker för de tre programbolagens oberoende. Sveriges Radio anser att den lagstiftning som finns idag och de nya oberoendestärkande åtgärder som föreslås inte uppväger dessa risker. (Från sammanfattningen av SR:s remissvar)

Grundlag först, ny finansiering sedan

Sveriges Radio förespråkar istället det man kallar en moderniserad teknikneutral avgift för att långsiktigt säkra finansieringen och behålla oberoendet från politisk påverkan av innehållet.

Radiochefen Cilla Benkö understryker i sin kommentar till SR:s remissvar att det är positivt att en majoritet i PS-kommittén står bakom uppmaningen till regeringen att utreda ett grundlagsskydd som ska säkra oberoendet för SR, SVT och UR.

– Det problematiska är att kommittén samtidigt föreslår att ett nytt finansieringssystem ska införas innan ett grundlagsskydd som säkrar oberoendet på ett tillfredsställande sätt är på plats. Jag anser att saker måste göras i rätt ordning, skriver Cilla Benkö.

Sveriges Radios sammantagna bedömning är att den parlamentariska public service-kommitténs delbetänkande går att ifrågasätta på flera avgörande punkter. (Från sammanfattningen av SR:s remissvar)

SVT: Går inte att vänta

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand förklarar hur SVT ser på Sveriges Radios utgångspunkt gällande den framtida finansieringen av svensk Public service.

– I teorin vore det naturligtvis bra med grundlagsskydd före en förändring av systemet. I praktiken är det dock svårt. Det finns inte ens en grundlagsutredning än och ingen vet vad en sådan skulle landa i för förslag. Det kan ju bli förslag som vi inte tycker är bra, eller som inte får tillräckligt politiskt gehör. Om grundlagen ska ändras så är det dessutom en process som kan vara klar tidigast 2023, mycket möjligt ännu senare. Så länge kan inte en uppdatering av tv-avgiftssystemet vänta och det förslag som finns på en ”begränsad uppdatering” av avgiften under tiden anser vi är problematiskt, säger Jimmy Ahlstrand till Vipåtv.

SVT gör bedömningen att grundlagsskydd och finansiering inte är avhängiga av varandra

– Det går att stärka oberoendet genom en förändrad finansieringsform redan nu och en grundlagsförändring i steg två, menar Jimmy Ahlstrand.

Enighet om mycket annat

Däremot gör SR och SVT likartade bedömningar av en lång rad andra delar i PS-utredningens betänkande.

Det gäller exempelvis tillståndsperiodernas längd, utredningsförslaget om åttaåriga perioder bejakas och SR vill, liksom SVT, ha en inledande tillståndsperiod i det nya systemet på 10 år (2020-2030).

Läs SR:s remissvarlänk till annan webbplats

MATS CARLSSON-LÉNART

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör