21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

I oktober överlämnade Public service-kommitténs ordförande Sture Nordh delbetänkandet till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 24 januari 2018 14:52 - Uppdaterad 4 april 2018 09:20

SVT övervägande positivt till finansierings-betänkandet

I sitt remissvar bejakar SVT de flesta av utredningsförslagen gällande framtida finansiering av Public service i Sverige.

Vd Hanna Stjärne

Vd Hanna Stjärne signalerade tidigt efter att parlamentariska PS-kommittén presenterat sitt förslag i oktober att hon och SVT såg ”försiktigt positivt” på att den nuvarande apparatbaserade TV-avgiften ersätts av en obligatorisk avgift som ska debiteras av Skatteverket.

Vissa frågetecken kvar

Och under arbetet med remissvaret har SVT stärkts i uppfattningen att utredningens förslag är bra och tillstyrker nu förslaget att Public service ska finansieras av en avgift som tas ut på skattsedeln men som ska hanteras utanför statsbudgeten.

– Vi har tittat på det här förslaget noggrant, framför allt för att se om det är en modell som säkrar oberoendet, men också om den är effektiv, långsiktig och teknikneutral. Vi har kommit fram till att utredningens förslag till största del uppfyller de kraven, men har fortfarande en del frågetecken när det gäller oberoendet, säger Hanna Stjärne.

Slutet system kärna

I sitt remissvar understryker SVT vikten av att det som framhålls i utredningen – att de insamlade medlen specialdestineras till public service och inte blir en del av årliga budgetförhandlingar.

– Det viktigaste för både oss och publiken är att vi har ett starkt oberoende från politiska, kommersiella och andra intressen. Det ska till exempel inte vara möjligt för politiker att styra innehållet genom finansieringen. Med det här förslaget får vi en säkrad finansiering över hela tillståndsperioden, till skillnad från i dag då vi bara är garanterade medel för ett år i taget, säger SVT-chefen.

I remissvaret poängterar SVT också att det bästa hade varit att fortsatt ha Radiotjänst i Kiruna som en fristående insamlare av avgiften. Detta hade enligt företaget bland annat inneburit en tydligare direkt koppling mellan avgiften och public service-verksamheten.

Hushållsavgift plan B

SVT avvisar, liksom utredningen, alla förslag om finansiering av public service över statsbudgeten, då det skulle göra kraftiga ingrepp på oberoendet.

– Om utredningens förslag inte skulle gå igenom tycker vi att man ska titta närmare på en obligatorisk hushållsavgift med Radiotjänst som insamlare, säger Hanna Stjärne.

En sådan avgift skulle vara teknikneutral, värna oberoendet och vara effektiv, argumenterar SVT i sitt remissvar.

Programbolagens pengar

SVT bejakar också utredningens förslag att public service-avgiften enbart ska finansiera programbolagens verksamhet.

–Det är en central oberoendefråga, understryker Hanna Stjärne. Avgiftsbetalarnas pengar ska gå till just public service och inte myndigheter eller företag som inte behöver leva upp till samma krav och skyldigheter som SVT, SR och UR.

Vill ha 10-årigt första tillstånd

SVT ställer sig också positivt till att tillståndsperioderna blir längre och att detta skrivs in i radio- och tv-lagen.

– Men vi vill att det första tillståndet blir tio år, annars dröjer det mycket lång tid innan den här viktiga förändringen träder i kraft. Om nästa sändningstillstånd blir sex år har i praktiken ingen förlängning skett, förklarar Hanna Stjärne.

Slutligen bejakar SVT att grundlagsskydd av public services existens, oberoende och finansiering utreds i den kommande Mediegrundlagsutredningen, liksom ändringar av riksdagens beslutsformer.

Läs hela remissvaret härlänk till annan webbplats

MATS CARLSSON-LÉNART

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör