19 mars

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
BBC

BBC (foto: Kirsty Wigglesworth/TT)

Publicerad 28 februari 2018 16:31

BBC ser över kvinnliga anställdas villkor

Ett led i att hälften av alla högre chefer och presentatörer i PS- jätten ska vara kvinnor senast 2020.

Översynen ska kartlägga vad det är för faktorer som försvårar kvinnors karriärer i BBC, skriver The Guardian. Arbetet ska ledas av Donalda MacKinnon, chef för BBC Scotland.

Bland de åtgärder som övervägs för att nå målet om 50 procent kvinnor 2020 märks möjlighet till flextid och deltid, samt hur man kan underlätta för kvinnor som varit barnlediga att återuppta sin avbrutna karriär.

BBC:s anställda uppmanas delta i den här processen, genom att inkomma med olika förslag på vad som kan bli bättre och hur.
I juni ska MacKinnon lämna sin utrednings resultat till högste BBC-chefen Tony Hall.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta