14 oktober

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 7 november 2017 06:00

Danskars licensskuld urholkar DR:s kassa

Motsvarande 2 miljarder svenska kronor har inte kommit in som förväntat och det gör tillvaron skakig för det danska PS-bolaget.

Ineffektiv indrivning av den danska medielicensen under de senaste åren har allt mer påverkat DR:s likviditet.

– Vi saknar inte pengar att göra program för och det har ingen betydelse för vår drift. Men vi måste i god tid markera att vi kan komma i en situation där vi inte har några pengar i kassan, säger DR:s ekonomidirektör Niels Ammitzbøll.

Enligt de senaste beräkningarna kommer DR att sakna likvididet i storleksordningen 100 miljoner danska kronor i december och att det kommer att bli ännu värre under nästa år. 

Dåligt system orsaken

Bakgrunden till problemen är att danska staten 2013 tog i drift ett automatiserat system för indrivning av medborgarnas skulder till det allmänna. Detta system har inte alls fungerat och ersätts nu av nya rutiner. Men tills indrivningen är i fas kommer DR att ha problem med sitt kassaflöde.

Sedan 2014 har de danska medielicensskyldigas skuld till DR nästan fördubblats, från cirka 800 miljoner danska kronor till närmare 1,5 miljarder DKK idag. DR:s årliga budget är cirka 3,7 miljarder danska kronor (motsvarande 4,9 mdr SEK). 

Garanti ställd

Den danska regeringen har sedan larmet om DR:s försämrade likviditet kom för en tid sen nu lämnat ett lugnande besked.

–Det är tråkigt att vi haft en del problem kring indrivningarna. Det är inte DR:s fel att vi har blivit så.  Och därför ställer vi nu en statsgaranti som gör att DR kan gå ut på lånemarknaden och säkra sin likviditet, säger kulturminister Mette Bock som för övrigt själv var programdirektör i DR under en period för ett 10-tal år sen.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör