17 juni

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 25 oktober 2017 06:30

Oro i "The Outback" över PS-nedskärningar

Australiska ABC:s övergång till digital teknik äventyrar säkerheten i avlägsna byar och gårdar runt om i landet, enligt en ny studie.

Det är forskare vid Deakin-universitetet i delstaten Victoria som hävdar att invånarna i Australiens tusentals småbyar, ofta hundratals kilometer från närmaste stad, oroas över PS-bolaget ABC:s ökade fokus på digital distribution och lägre prioritering av broadcastsignaler. I många områden är mobiltäckningen dålig eller ingen och bredbandsnätet ännu begränsat.

Indragna sändningar

En minskning av mängden lokala nyheter och lokal information, allt mer centraliserade redaktioner, stängning av ett flertal ABC-stationer och en nedskalning av marksignaler, bland annat indragningen nyligen av kortvågssändningar över Northern Australia, har varit katastrofal för människor utanför städerna, hävdas det i studien.

En annan risk som framhävs är att färre och svagare sändare gör det svårare att nå ut till alla bosättningar med meddelanden om exempelvis hotande naturkatastrofer och markbränder.

ABC underkänner

Men ABC tillbakavisar kritiken och menar att rapporten inte ger en korrekt och aktuell beskrivning av organisationens roll i Australiens vidsträckta utmarker.

ABC påpekar också att organisationen inte är finansierad för att vara en nödservice, skriver The Guardian.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör