23 maj

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 7 september 2017 11:53 - Uppdaterad 7 september 2017 18:01

DR:s chefslöner granskas av riksrevisorer

Efter uppmärksamheten kring DR:s höga toppchefslöner ska nu Rigsrevisionen i Danmark undersöka löneförhållandena.

Häromveckan väckte en sammanställning av de nordiska PS-toppchefernas löner stor uppmärksamhet i Danmark. DR-chefen Maria Rørbye Rønn hade den i särklass högsta lönen, mer än en miljon danska kronor mer per år än den näst högst betalde som var Yles chef Lauri Kivinen.

Enligt tidningen Ekstrabladet tjänar Maria Rørbye Rønn 3 688 115 danska kronor, dvs mer än 4,7 miljoner SEK per år.

Inte bara DR granskas

På torsdagen uppgav de danska statsrevisorernas chef Peder Larsen för MediaWatch att en undersökning av löneförhållandena vid DR är beslutad.

Bakgrunden ska vara att de danska socialdemokraternas medieordförande Mogens Jensen initierat en granskning.

I ett pressmeddelande skriver DR bland annat att man erfar att statsrevisorerna inte bara ska granska DR:s chefslöner utan även löner för chefer i privata medieföretag. DR påpekar också att företaget granskas löpande av Rigsrevisionen, i egenskap av en självständig offentlig dimension.

Inte bara lönenivåer utan även storleken på vissa avgångsvederlag ska granskas, enligt Ekstrabladet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta