22 juli

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 19 juni 2017 06:30 - Uppdaterad 19 juni 2017 19:18

ARD och ZDF måste spara och samarbeta

Tysklands PS-jättar uppmanas att slimma sig inför framtiden.

Det är de tyska delstaternas kommission för radio och TV som nu vill att ARD och ZDF ska bli effektivare. Syftet är, enligt politikerna i kommissionen, att upprätthålla acceptansen för PS-bolagen och bidra till deras långsiktiga stabilitet.

Bland annat vill kommissionen att överlappningar undviks och att byråkratin i bolagen minskar.

ARD är Förbundsrepublikens ursprungliga stora nätverk av allmänna TV- och radiokanaler medan ZDF grundades när en andra tysk allmän TV-kanal skulle startas på 1960-talet. Kommersiell konkurrens på TV-sidan saknades då ännu i dåvarande Västtyskland.

På senare år har förslag kommit om att bolagen ska slås samman eller begränsas.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta