22 april

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Hanna Stjärne, Cilla Benkö och Christel Tholse Willers. (foto: SVT/Sveriges Radio)

Hanna Stjärne, vd SVT, Cilla Benkö, vd Sveriges radio, och Christel Tholse Willers, vd UR. (foto: SVT/Sveriges Radio)

Publicerad 5 april 2017 12:14 - Uppdaterad 5 april 2017 16:16

Fler men ändå få kvinnliga PS-chefer

En rapport från EBU visar att 22 procent av de europeiska public service-bolagens högsta chefer är kvinnor.

I Sverige är samtliga tre PS-bolags verkställande direktörer kvinnor.  

EBU-rapporten ”Staffing of PSM 2017” slår fast att även om bara knappt var fjärde PS-bolagschef är kvinna så är andelen kvinnliga toppchefer ändå sex gånger högre bland PS-bolag än i stora privata europeiska mediebolag.

Kvinnor utgör, enligt rapporten, 44 procent av alla PS-anställda i EU-länderna. I den samlade audiovisuella sektorn är den siffran 39 procent.

– Det är uppmuntrande att se att Public Service är en föregångare inom jämlikhet mellan könen och placering av kvinnor i ledande roller. Men det står klart att vi har fortfarande långt kvar, säger Florence Hartmann på EBU:s Media Intelligence Service som är huvudansvarig för rapporten.

I Sverige är samtliga tre PS-bolags verkställande direktörer kvinnor: Hanna Stjärne för Sveriges Television, Cilla Benkö för Sveriges Radio och Christel Tholse Willers för Utbildningsradion.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

3 gillar detta