23 maj

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 8 mars 2017 06:30 - Uppdaterad 8 mars 2017 17:30

Norsk medieutredning vill ha friare NRK

Norsk Rikskringkasting (NRK) bör ägas av en stiftelse i framtiden, föreslår utredare av mediemångfald.

Den norska medieutredningen Mediemangfoldsutvalget presenterade sitt betänkande tidigare i veckan, efter närmare ett och ett halvt års arbete.

Ett av de viktigaste förslagen gäller det allmänna TV&radio-bolaget NRK:s ställning. NRK har sedan starten på 1920-talet varit ett helstatligt bolag. Nu vill utredningen stärka NRK:s oberoende gentemot staten och politiken genom att överföra ägarskapet till en stiftelse.

– Det är en potentiell risk att det i ett annat samhällsklimat och en mindre fredlig politisk situation kan uppstå rollkonflikter och en försvagning av den redaktionella självständigheten. Största möjliga formella avstånd mellan utövande politiker och styrningen av NRK avgör NRK:s oberoende, skriver utredningen i sin rapport som på tisdagen överlämnades till Norges kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Den föreslagna nya ägarstiftelsen för NRK bör ha en styrelse där medlemmarna inte är aktiva politiker, enligt förslaget.

NRK:s chef Thor Gjermund Eriksen som själv har suttit med i utredningen (liksom företrädare för andra norska medieföretag) är nöjd med utredningens förslag.

– Med detta får vi en klar skiljelinje mellan ägarutövande och uppdragsgivare. Stortinget kommer även i fortsättningen att ange ramarna och definiera NRK:s uppdrag medan stiftelsen blir ny generalförsamling. Idag innehas den rollen av kulturdepartementet som utser NRK:s ledning, säger Eriksen.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta