10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 12 september 2017 15:32 - Uppdaterad 14 september 2017 12:36

Nya SVT Produktion & Teknik samlar resurserna

SVT Produktion & Teknik heter SVT:s nya produktions- och teknikorganisation som börjar gälla 2 oktober.

Uppdraget är att säkerställa att SVT:s framtida system ska bygga på en gemensam IT-struktur och framtida distributionsfrågor, ett slags IT:fiering av hur man gör tv.

Hösten 2016 gjordes en teknikkartläggning på SVT. Den visade att de tekniska funktionerna var spridda i företaget och att den tekniska strukturen var komplex. Behovet av en övergripande teknikstrategi var tydlig.

Adde Granberg

Adde Granberg

I juni blev det klart att Teknik, Produktion och en tredjedel av SVTi tillsammans skulle bilda SVT:s nya samlade produktions- och teknikorganisation - som nu alltså sjösätts den 2 oktober.

Online och broadcast

- Fokus är att online är lika viktig som broadcast. Styrkan i att samla resurserna är en gemensam styrning, strategi och målbild av vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Det möjliggör en större flexibilitet och effektivitet, vilket i förlängningen kommer att bidra till ett mer prisvärt SVT, säger teknikdirektör Adde Granberg.

Vd Hanna Stjärne:

- De tekniska frågorna kommer att vara mer i fokus för SVT framöver. Jag är glad över att vi nu tar steg mot en ännu mer framtidsinriktad organisation för produktion och teknik och ser fram emot att vi ska kunna utveckla nya lösningar till gagn för publiken och för alla medarbetare som jobbar med teknik i olika former varje dag.

Produkter och tjänster

Under våren och sommaren har risk- och konsekvensanalyser genomförts med flertalet medarbetare. Resulatet har visat att produktion och teknik behöver komma närmare programsidan, att arbetsflöden måste effektiveras samt att det utvecklingsarbete som redan pågår ska fortsätta.

- Inspelen från medarbetarna har varit ett viktigt underlag när vi har satt de organisatoriska ramarna, säger Adde Granberg.  Den 2 oktober börjar vi jobba i en ny organisation, men för att få största utdelning på de strategiska inriktningarna ”online lika viktigt som broadcast” och ”ett prisvärt SVT” kommer vi att behöva göra löpande justeringar framöver, både vad gäller arbetssätt och organisation.

- Vi kommer också att fokusera på det redan påbörjade arbetet att färdigställa vilka produkter och tjänster som ska ingå i SVT Produktion & Tekniks erbjudande.

Senast den 31 december 2017 ska alla förändringar vara verkställda.

Fakta:

Adde Granberg är sedan i maj CTO/teknikdirektör och har ansvar för övergripande strategi, produktion, tillgänglighet och operations.

Daniel Ekelöf har som biträdande CTO/ teknikdirektör ansvar för IT/infrastruktur, utveckling och distribution.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

4 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör