13 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Paneldebatt

Paneldebatt, fr v: Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms Stad, Helène Sahlin, HR-direktör SVT, Sven Hagströmer, entreprenör och finansman och Samar Matini och Banaz Hussain, elever på Husbygårdsskolan. (foto: Marika Ireblad)

Publicerad 9 december 2016 07:00 - Uppdaterad 14 december 2016 19:44

- Vi arbetar brett för att nå talangerna i förorterna

Arbetslösheten i Stockholm är låg och många företag skriker efter arbetskraft. Trots det kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden om man har annan etnisk bakgrund än svensk. Det finns också ett stort utanförskap i många förorter.

Dessa frågor diskuterades i en paneldebatt där representanter från både näringsliv, skola och Stockholms Stad deltog.

SVT:s HR-direktör Helène Sahlin var inbjuden för att berätta om hur SVT arbetar för att nå nya talanger i bland annat förorterna.

"Hur ska näringslivet och förorterna hitta varandra och blomstra tillsammans?" Det var temat på den paneldebatt, som anordnades nyligen av MultiMind Bemanning på Waterfront i Stockholm.

En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att det i princip råder full sysselsättning bland inrikes födda i Stockholmsregionen, men bland dem med utländsk bakgrund ser det annorlunda ut. Där är många arbetslösa och kommer inte in på arbetsmarknaden, trots att många är välutbildade.

- Vi har många duktiga och drivna människor i våra förorter, men någonting funkar inte riktigt. Vi har ett utanförskap, sa Kristian Andersson, VD och grundare till MultiMind Bemanning, i inledningen.

Samar Matini och Banaz Hussain, elever på Husbygårdsskolan.

Samar Matini och Banaz Hussain, elever på Husbygårdsskolan. (foto: Marika Ireblad)

Husby

I förorten Husby nordväst om Stockholm bor 12 000 invånare och 86 procent av dem har utländsk bakgrund.

De flesta av eleverna i Husby är födda och uppvuxna i Sverige, men deras föräldrar kommer från ett annat land. I panelen på Waterfront deltog två av dessa elever; Banaz Hussain och Samar Matini, som båda går på Husbygårdsskolan.

- Vår skola har inte de bästa betygen, men många vill verkligen göra sitt bästa och fortsätta plugga vidare på högskolan, sa de.

Magnus Duvnäs är rektor på Husbygårdsskolan.

Magnus Duvnäs, rektor på Husbygårdsskolan. (foto: Marika Ireblad)

Magnus Duvnäs är rektor på Husbygårdsskolan. Efter 15 år som rektor i Tyresö och Nacka, bytte han nyligen tjänst och började arbeta i Husby istället.

- Ja, jag kände att jag ville lära mig mer om ytterstan och hur det är där. Men jag kände också en drivkraft att se vad jag kan bidra med för att ge ungdomarna i Husby en bra utbildning och goda möjligheter till ett bra liv, för de har precis samma kapacitet som ungdomarna i innerstan.

Mentor till elever

Sven Hagströmer, entreprenör och finansman och grundare till bl a Avanza, Creades och Stiftelsen Allbright, är mycket engagerad i dessa frågor och också mentor till flera gymnasieelever på Tensta gymnasium.

- Skolan ska finnas mitt i byn och fungera som en extra förälder för eleverna. Skolan är ett av de viktigaste verktygen för integrationen, menade han.

Sven Hagströmer, entreprenör och finansman.

Sven Hagströmer, entreprenör och finansman. (foto: Marika Ireblad)

Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms Stad och själv uppvuxen i Tensta leder en politisk referensgrupp, vars uppdrag är att analysera skillnader i livsvillkoren i Stockholm och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad.

- Vi måste se individen och rusta människor för arbetslivet, både under skolgången men även när det gäller studier för vuxna, sa hon.

Arbetar brett

Moderator Anna Carlsson Sigstedt, kommunikationsansvarig på MultiMind Bemanning, undrade hur SVT arbetar för att nå nya talanger.

- Vi arbetar på olika sätt och har ett stort engagemang kring dessa frågor, sa HR-direktör Helène Sahlin. Vi försöker skapa nätverk och samarbetspartners, vi är bland annat ute på skolor och arbetsmarknadsdagar för att både marknadsföra oss som en möjlig arbetsgivare och för att sprida våra annonser brett.

- Vi arbetar med speeddating och är väldigt aktiva i sociala medier. Vi uppmuntrar också medarbetare att sprida vidare SVT:s platsannonser i sina egna nätverk för att nå många fler.

- Vi arbetar på olika sätt och har ett stort engagemang kring dessa frågor, sa HR-direktör Helène Sahlin.

- Vi arbetar på olika sätt och har ett stort engagemang kring dessa frågor, sa HR-direktör Helène Sahlin. (foto: Marika Ireblad)

Utbildning för alla

Helène Sahlin berättade att under en fyraårsperiod, mellan 2007-2011, utbildades all personal på SVT i mänskliga rättigheter, diskriminering och värderingar.

- Syftet var att öka förståelsen för varandra och bli ett mer inkluderande företag.

Ni har också mångfaldscoacher på SVT?

- I samband med utbildningen kring värderingar utbildade vi ett 40-tal mångfaldscoacher på SVT, som spred kunskap vidare i sina respektive verksamheter. Nu gör vi ett omtag och tittar över vår handlingsplan för 2017 och innehållet i vår policy kring Sverigespegling och likabehandling.

Diskussion om hur man ska nå de unga.

Diskussion om hur man ska nå de unga. (foto: Marika Ireblad)

Tittar över annonserna

Helène Sahlin berättade också att HR-avdelningen ser över hur SVT:s platsannonser är formulerade, med ambitionen att de ska upplevas som mer attraktiva och inkluderande.

- Många har nog en uppfattning om att det är nästan omöjligt att få jobb på SVT. Jag tror att många inte ens tänker på oss som en möjlig arbetsgivare. Vi vill ändra på den bilden. SVT rekryterar flera hundra personer varje år till visstidsanställningar och i snitt ca 150 tillsvidareanställningar. Vi har 110 olika yrkesfunktioner, så det finns mycket jobb för väldigt många.

Mätningar

Sveriges befolkning ska avspeglas i såväl SVT:s utbud som i sammansättningen av personalen.

SVT har under många år arbetat akrivt för att skapa en jämställd arbetsplats och har satt upp tydliga mål som har följts upp regelbundet.

- 2016 är vi totalt sett 54% män och 46% kvinnor. Av cheferna är 55 % kvinnor och vi kan med stolthet säga att män och kvinnor har lika lön. En framgångsfaktor tror jag är att vi följt upp detta via statistik varje år, sa Helène Sahlin och fortsatte:

- Vi gör nu också, sedan något år tillbaka, en mätning av hur många av våra medarbetare som har utländsk bakgrund. Mätningen görs av Statistiska centralbyrån, på en aggregerad nivå. Givetvis är det svårt att mäta mångfald eftersom det finns så många olika aspekter på vad det är, men detta är ett sätt som ändå pekar i någon riktning.

De var många som kom fram till Helène Sahlin efteråt och ville knyta kontakt.

De var många som kom fram till Helène Sahlin efteråt och ville knyta kontakt. (foto: Marika Ireblad)

Inte så bra

- Trots ansträngningar och ambitioner ser vi när vi mäter att vi inte speglar Sverige när det gäller medarbetare med utländsk bakgrund.

Bland befolkningen i Sverige är det 24 procent som själv är född eller har en förälder som är född i ett annat land. På SVT är det 10 procent.

- Tittar vi på dem som har en förälder som är född i ett annat land är det 30 procent av Sveriges befolkning -men på SVT är det 20 procent. Därför har vi satt upp som ett konkret mål att 2018 ska det vara minst 22 procent.

Nästa mätning görs nu i december.

- Jag tror redan att vi har förbättrat resultatet, sa Helène Sahlin.


SVT:s policy för Sverigespegling och likabehandling.

Beslutad av SVT:s företagsledning 2015-04-28

 

"SVT är till för alla.

Alla människor är lika mycket värda. SVTs program ska spegla befolkningens olika behov, intressen, perspektiv och åsikter. Alla ska känna igen sig i SVT:s utbud.

När vi anställer personal ska vi alltid tänka på att ha ett brett spektrum av kompetenser och erfarenheter. Alla ska känna sig trygga på SVT, diskriminering i alla former ska motverkas.

SVT välkomnar alla oavsett ålder, kön, könsidentitet eller annat uttryck, etnicitet, religion eller andra övertygelser, sexuell orientering, funktionsnedsättning och behov av tillgänglighet.

Hänsyn ska också tas till sociala och regionala aspekter. Sveriges befolkning ska avspeglas i såväl utbud som i sammansättning av vår personal."

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

6 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör