13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Public servicekommissionen

Hela Public Service-kommissionen, fr.v. Mikaela Valtersson, Hans-Gunnar Axberger, Agneta Dreber, Gunnar Strömblad, Pelle Snickars. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 8 april 2016 12:34 - Uppdaterad 11 april 2016 10:05

Kommissionen vill ha public service av andra än PS-bolagen

När den privata mediebranschens egen granskning av Public service slutredovisades på fredagsförmiddagen var det vem som ska få del av PS-pengarna som diskuterades mest.

– Även andra än dagens PS-bolag ska kunna göra Public service, sa Gunnar Strömblad.

Även privata medieföretag bör ha möjlighet att söka pengar avsatta för public service via en särskild fond, föreslår PS-kommissionen. Andra huvudpunkter är en ny finansieringsmodell och ett förtydligat uppdrag för PS-bolagen.

Slutsatserna presenterades på Mediedagarna Meg som pågår i Göteborg.

– De flesta av förslagen som PS-kommissionen nu lägger är inte bara kända sen tidigare, de är också sånt som privata mediebranschen tyckt i alla tider, säger Jimmy Ahlstrand som är SVT:s strategichef.

Debatt på Meg

Privata kan göra PS

Hela PS-kommissionen var samlad på scenen i Göteborg och det märktes att de inte var eniga om allt. Men ett tema som tycktes förena dem var synen på public service inte som institutioner som producerar journalistik och medieinnehåll i allmänhetens tjänst, utan som en samhällsfunktion som kan utföras även av andra än SVT och SR.

– Ett bra exempel är den arabiskspråkiga tidning som Kristianstadbladet startar för nyanlända. Den skulle kunna bekostas av PS-medel, sa kommissionens ordförande Gunnar Strömblad.

– Innehållet är det centrala, inte vem som producerar det, sa kommissionsmedlemmen Mikaela Valtersson.

Hur stor del av PS-medlen som skulle avsättas till denna fond med frigjorda pengar preciseras inte i kommissionens rapport.

Gunnar Strömblad

Gunnar Strömblad (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Spara mer?

Kommissionen tror att det finns stora pengar att spara på att effektivisera inom SVT, SR och UR. Gunnar Strömblad hävdade att det var längesen som Riksrevisionsverket granskade PS-bolagen.

– Ni känner förmodligen inte till att Ekonomistyrningsverket hade ett stort arbete med PS-bolagen för ett par år sen. Det går säkert att spara effektiviserat lite till men så mycket är det inte, sa Jimmy Ahlstrand i en replik.

Starkare PS-skydd

Men PS-kommissionen upprepade också att den inte är ”Anti Public Service” utan i stället vill värna mångfalden och den goda journalistiken.

– Inte minst kräver vi ett starkare grundlagsskydd för PS-bolagen. Idag kan en ny regering, om den vill, byta ut förvaltningsstyrelsen på några dagar och snabbt börja genomföra förändringar, sa Gunnar Strömblad.

Utesluter inte samsyn

Jimmy Ahlstrand säger att han och andra från SVT ska gå igenom PS-kommissionens rapport.

– Jag utesluter inte att vi faktiskt också kan hitta punkter och frågor där till exempel SVT och PS-kommissionen kan ha en liknande syn, säger Ahlstrand.

 

Fakta: Public Service-kommissionen

Tillsatt av TU, Bonnier, Schibsted m fl medieägare i september 2015

Uppdrag Göra en bred analys av hur Public service fungerar idag och skulle kunna fungera i framtiden.

Ledamöter Gunnar Strömblad (ordförande), Agneta Dreber, Mikaela Valtersson, Hans-Gunnar Axberger, Pelle Snickars

 

PS-kommissionens förslag ”Från analog institution till digital funktion”:

  • Göra det möjligt för t ex privata medieföretag att söka PS-pengar ur en särskild fond.
  • Förtydliga uppdragen till programbolagen
  • Slopa TV-avgiften och ersätt den med medel ur statsbudgeten

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör