11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Sara Wennerholm Arén
Stafetten
Sara Wennerblom Arén, Redaktör/producent

Publicerad 1 november 2017 07:00

Fokus ligger på kontakt, inte produkt

Eva Landahl skickade vidare Stafetten till Sara Wennerblom Arén, som håller på att utveckla en satsning riktad mot 16 till 19-åringar, en grupp som SVT inte har haft mycket utbud för.

Frågan till Sara är "Vilka är dina nycklar för att nå de unga"?

Hade jag haft de nycklarna i min hand hade jag kunnat bli mediemiljonär. Det har jag nu inte.

Jag tror att nycklarna är olika och föränderliga, både över tid och mellan olika grupper. Men jag tror att ett nyckelord är ”lyssna”.

Emotionellt tilltal

Många av de undersökningar som regelbundet görs om unga och medieanvändande visar att unga vill behandla komplicerade frågor, men de vill ha ett emotionellt tilltal.

De vill vara med där det händer och inte bara få historier refererade och återberättade.

Här ligger en av de kanske svåraste utmaningarna för oss som är så vana att formulera, editera och paketera, tror jag. Att lyssna.

Det låter enkelt. Ändå är det svårt. Att vara öppen för en dialog med en uppriktig ambition att ta till sig vad den andra parten vill förmedla. En kommunikation där vår samtalspartners röst är lika viktig som vår egen.

Goda exempel

Här finns goda exempel i form av redaktioner som redan gör detta. Redaktioner inom SVT som har en pågående dialog med yngre användare.

SVT Hästar, SVT Projekt Z, MVH SVT är några av dem som lyssnar på och talar med unga människor på deras planhalva.

Fokus ligger på kontakt, inte på produkt. Tvåvägskommunikation. Det vill vi försöka bygga upp också inom samhällsgenren.

Demokratiseringsprocess

Det handlar också om vem som har rätt att berätta. I det avseendet sker en demokratiseringsprocess på nätet och i sociala medier idag. Den tänker jag att vi på SVT behöver försöka bli en del av.

Vi behöver våga lämna ifrån oss rätten att tolka världen och samhället vi lever i och låta dem som äger berättelserna själva få berätta. Det blir viktigt inte minst när det handlar om ungdomar och deras upplevelser av det samhälle de lever i.

Det vi kan bidra med är redaktörsskapet, att editera och paketera.

Mer humor i språket

Jag träffade nyligen några duktiga och inspirerande kolleger i Finland som har arbetat flera år med produktioner för en yngre målgrupp. En av många erfarenheter de har gjort i sitt arbete är att språket är avgörande.

För att nå unga på internet behöver man prata internets språk. Och det språket är humor.

Det är fortfarande journalistik men ett delvis annat språk. Inte nödvändigtvis humor som i “ha, ha”. Kanske mer som en inställning, en attityd.

Att närma sig även de traditionellt “tyngre” ämnena med glimten i ögat, med en ambition att se det enkla i det till synes svåra, det allmänmänskliga i det skenbart obegripliga.

Vi vill försöka bryta avståndet mellan avsändare och publik. Om vi lyckas kan det möjligen öppna upp för dem som sitter på nycklarna att låna ut dem till oss

 

Jag lämnar över stafettpinnen till Emelie Hagbard som just nu administrerar ett av SVT:s största konton på Instagram, SVT Hästar, med nästan 30 000 följare för att gräva ännu djupare i ämnet. Min fråga till Emelie: ”Hur gör ni för att få era användare att vilja kommunicera med er?”

För att nå unga på internet behöver man prata internets språk. Och det språket är humor.

Det är fortfarande journalistik men ett delvis annat språk. Inte nödvändigtvis humor som i “ha, ha”. Kanske mer som en inställning, en attityd.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

18 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör