11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Dag Strömqvist
Sista ordet
Dag Strömqvist, Projektledare för ökad inkludering och breddad representation, ATV Stockholm

Publicerad 25 augusti 2017 06:45

Insikt, acceptans, vilja och mod förflyttar oss

Frigörandet från våra egna förutfattade meningar, om de som är olika oss själva, är den största interna utmaningen vi har i våra fortsatta rekryteringsprocesser.

Vi pratar mycket om nya medarbetare som gärna ska vara olika och bidra med nya perspektiv - men som helst ska tänka och bete sig precis som oss.

Vidare är de medarbetare vi anser vara ”bäst” och som vi väljer, enligt min mening fortsatt snävt definierat.

Vi fortsätter också välja och göra det utifrån det som varit mest funktionellt och framgångsrikt sedan tidigare.

Nödvändigheten av den digitala förflyttningen kan förhoppningsvis bidra till en ökad insikt om att det i brytpunkten mellan olika perspektiv uppstår ny kunskap, som är incitamentet för utveckling och innovation.

Behöver acceptera

Ett första steg i en mer bestående förändring gällande inkludering av olikheter är att vi behöver förstå och acceptera hur verkligheten faktiskt ser ut och förhåller sig.

TV är också ”ett slutet nätverk”. Den bakomliggande orsaken till detta är att vi engagerar ”samma” individer för att leverera resultat, enligt budget och vårt normativa mått på effektivitet och kvalitet.

Så vi behöver även ställa oss frågor som: Vilka hos oss rekryterar och gör urval? Vilka fattar beslut? Vilka bakgrunder har vi i ledande funktionerna inom vår organisation? Finns medvetenhet om vår egna konformitet?

Personliga erfarenheter

Omedvetna feltolkningar (Unconcius Bias) är ett begrepp som sedan 90-talet refererar till systematiska partiska tankefel, som sker utanför vår kontroll, i och med vår hjärnas begränsade mentala kapacitet och behov av att hitta ”genvägar” i informationsflödet som dagligdags möter oss.

Vi sorterar bland annat människor och situationer influerade utifrån vår egna bakgrund, kulturella omgivning samt personliga erfarenheter.

De flesta feltolkningar bygger på stereotypa föreställningar och bottnar inte i dåliga intentioner, utan sker omedvetenhet utanför vår kontroll. De flesta av oss tror att vi är etiska och korrekta. Vi tror också vi är bra och goda beslutsfattare med förmågan att objektivt bedöma jobbsökande utifrån rationella slutsatser, för vår publik och organisations bästa.

Val och beteenden

Det bland annat BBC, DR och YLE insett för ökad inkludering, är behovet av ökad medvetenhet om hur våra omedvetna partiska tankebeslut faktiskt påverkar såväl våra val, som våra beteenden.

Genom bland annat upplevelsebaserade reflektionsseminarier har man synliggjort dessa feltolkningar. När ledande befattningar ser hur verkligheten reellt ser ut och hur det egna beteendet påverkar, börjar de flesta agera i en annan riktning.

Det vi därmed fortsatt behöver fokusera på inom våra rekryteringsprocesser är en ökad insikt om just denna påverkan och hur vi kan mildra dess rekonstruerande effekt.

Uppfattad sanning

Vi bär även på en så kallad kunskapsresistens, det vill säga ny kunskap vi inte tar till oss på grund av vår egna tidigare övertygelse, där vi tror det vi vill tro på.

Det bygger på en uppfattad sanning, som är baserad på goda grunder enligt oss själva. Vidare är det kopplat till vår bekräftelse bias, som konfirmerar det vi redan tror på och slår ifrån oss motsatsen.

Att ge upp sina egna övertygelser är både obehagligt och det svåraste vi kan göra, i och med att känslor tar över och där drivkraften ligger i våra egna identitets-, som trygghetsbehov.

Det finns flertalet handlingsstrategier för att verka i en annan riktning, men ett första steg är som sagt att komma till insikt.

De flesta av oss tror att vi är etiska och korrekta. Vi tror också vi är bra och goda beslutsfattare med förmågan att objektivt bedöma jobbsökande utifrån rationella slutsatser, för vår publik och organisations bästa.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

36 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör