5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Lena Glaser
Ledarkrönikan
Lena Glaser, Programdirektör

Publicerad 16 juni 2017 11:54

Vi justerar i utbudet för att fortsatt vara relevant för publiken

Tv-vanorna håller på allvar på att förändras hos många av våra tittare. För att försäkra oss om att SVT fortsätter vara relevant för hela publiken har vi inför 2018 gjort en del justeringar i programutbudet och bland annat beställt fler program som ska kunna ha premiär på SVT Play.

Men stommen ligger fast: kanaler och tjänster med svenska program i alla genrer för alla i Sverige.

Online tar en allt större del av tittartiden hos allt större delar av publiken. En tredjedel av alla mellan 7 och 99 år tittar på online-tv en genomsnittlig dag och över hälften av alla mellan 15 och 24 år.

Och då är barnen, vars tv-tittande har förändrats snabbast och mest, inte ens med i siffrorna från Mediebarometern, som dessutom visar på stadigt ökande antal tittarminutrar.

Förändringar

Vi står inför ett stort skifte och vi kommer att göra en hel del förändringar under de kommande åren, samtidigt som vi måste tänka oss noga för och inte tappa fokus på vårt uppdrag.

Inför 2018 har vi i högre grad än tidigare satsat på program som i första hand fyller ”tablå-behov” i SVT Play. Bland annat kommer några titlar inom både kultur och fakta att ha sina premiärer i SVT Play.

Vi har dessutom i vissa fall satsat på att dra isär ämnen, så att de delvis kan gå bredare i SVT1 och kompletteras med ett mer nischat och målgruppsanpassat program i Play.

För att klara av detta har vi bland annat dragit ned på investeringarna på förkvällen i broadcast. "Vem vet mest":s dagliga sändning i SVT2 på vardagar kommer hösten 2018 att gå en gång i veckan på lördagar i SVT1 i stället.

Teen och unga vuxna

Vi kommer att satsa mer på både teen och unga vuxna i SVT Play, samtidigt som vi har kvar ett rikt och brett programutbud både för barnen och för dem som fortsatt vill titta mycket på linjär-tv via våra traditionella tv-kanaler.

Vi tror inte att det är en motsättning mellan det som går bra i traditionell tv och det som går bra online. Bra program är bra program - är fortsatt en stabil insikt.

Träffbild

Några av er känner säkert till den metod vi etablerade för ett drygt år sedan som kallas Träffbild, där vi tittar på vilka titlar som huvudsakligen funkar i ”vanlig tv”, online, eller både och.

Titlar som drar stor publik oavsett plattform är naturligtvis bra, men långt ifrån den enda sorten vi vill ha. En del titlar gör ett viktigt jobb ”bara” på den ena eller andra plattformen och ska fortsatt kunna göra det.

Och förändringen drivs som vanligt långt ifrån bara av tittarsiffror. Det handlar om att följa publikens beteenden och försöka förstå vilket utbud som bäst möter deras behov, på kort och lång sikt, och på vilka plattformar vi gör det bäst.

Inför 2018 har vi konstaterat att vi behöver fler program som i första hand passar för online-tittande, men vi satsar även på nya titlar som framför allt kommer fungera i linjär-tv, till exempel ett nytt kulturprogram för SVT2.

Fantastiskt dramaår

2018 blir ännu ett fantastiskt dramaår på SVT, med bland annat nya säsonger av omtyckta serier.

Drama har, liksom dokumentärer, blivit allt viktigare för SVT Play som ju konkurrerar med andra online-tjänster med ett stort utbud att välja på inom just de genrerna.

Samtidigt gör vårt breda uppdrag det viktigt att fundera över hur vi ska se till att alla genrer kan förflytta sig online, i takt med att publiken förändrar sina tittarvanor.

Underhållningsprogram

Hur ser till exempel vårt erbjudande ut när det gäller de samlande underhållningsprogrammen framöver?

Att de kommer vara minst lika viktiga som tidigare är jag helt övertygad om och vi kommer bevara och utveckla våra omtyckta underhållningsprogram på helgerna.

För publiken kommer fortsatt att vilja samlas kring gemensamma referenser och det ska de kunna göra i SVT1, som även nästa år är den stora samlande kanalen med program i alla genrer.

Men hur ska de programmen tas om hand på bästa sätt i SVT Play?

Detta och mycket annat funderar vi nu vidare på i den fortsatta processen. Men först kommer ju en sommar detta år, 2017, och därefter en hel höst med utbud som produceras för fullt just nu.

Glad sommar!

Vi står inför ett stort skifte och vi kommer att göra en hel del förändringar under de kommande åren, samtidigt som vi måste tänka oss noga för och inte tappa fokus på vårt uppdrag.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

13 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör