10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Helène Sahlin
Sista ordet
Helène Sahlin, Tf HR-direktör

Publicerad 19 maj 2017 06:50 - Uppdaterad 19 maj 2017 12:55

Fokusera på dina möjligheter istället för begränsningar

Helène Sahlin har läst boken Coaching av Susann Gjerde där författaren menar att det är viktigt att sätta ord på sina tankar och hitta sina egna svar - för att se vad det är som hindrar oss från att göra det som vi verkligen vill göra.

Tankar att ta med sig både i arbetslivet – och livet.

”Det är den som bär skon som vet bäst var det klämmer.”

Sokrates menade att verklig insikt inte kan prackas på någon, den måste komma inifrån.

”Ty enbart den insikt som kommer inifrån är verklig insikt”, menade han.

Detta och mycket mer klokskap har jag tagit del av i boken Coaching av Susann Gjerde. I boken står det att det är viktigt att sätta ord på sina tankar och hitta sina egna svar för att öppna för möjligheter, främja eget ansvar, medvetandegöra inre kunskap, motivation och förpliktelser och undanröja hinder:

  • vad vill jag uppnå?
  • vad är det som hindrar mig?
  • vad behöver jag för att utföra uppgiften?

Vår inre censor hindrar oss

Boken tar också upp att vi oftast hämmas av vår egen inre röst – den inre censorn.

Vi människor är ofta offer för vår inre perfektionism – ett slags inre kritiker eller ”censor” som förkläder sig till sanningen.

Den inre censorn är rösten som finns i ditt huvud. Den lever i en fantasivärld. I de flesta fall finns det ingen reell grund för vad den säger dig. 

Den inre censorn fungerar ofta som domarröst och hindrar oss ofta från att göra det vi verkligen vill. Den trycker ner dig och säger att du inte är bra nog och när du rör dig mot något nytt ropar den ut sina goda och rationella argument att det bästa är att stanna kvar där du är.

Identifiera

Trots att den finns i ditt huvud och alltid är med dig, finns det sätt att undvika att den tar över ditt liv. Den mister mycket av sin kraft om du identifierar den, lägger märke till dina möjligheter utöver det censorn säger och sedan medvetet gör ett val.

  1. Var uppmärksam på den inre censorn
  2. Observera hur reaktionerna är, fundera på varför
  3. Ta avstånd från vad den inre censorn säger
  4. Byt ut ord som måste

”Fokus på möjligheter är mer produktivt än fokus på begränsningar”! Langlset, 2000

”Strunta i utvärdering och bedömning – programmera huvudet med mentala bilder där du ser dig själv lyckas och låt det ske av sig själv”. Timothy Gallweys formel för seger

Kognitiv tradition:

Epiktetos, en stoisk filosof, hävdade att människor inte plågas av händelser i sig, utan hur de värderas. Det är inte hur vi har det, utan hur vi tar det som räknas.

Vi styr själva våra idéer, attityder, känslor och handlingar. Tänk så viktigt att fokusera på de positiva tankarna och möjligheterna och rikta uppmärksamheten mot möjligheter och resurser. - Är glaset halvtomt eller halvfullt?

Ett sätt att frigöra sig från hindren är att ”leka med möjligheter”:

  • Vad skulle jag göra om jag kunde välja vad jag ville och inte kände rädsla eller vara kluven?
  • Vad skulle jag göra om OM inte fanns?

Det är bättre att vara inriktad på möjligheter och hur situationer ser ut sedan problemet är löst, än att gräva ner sig i problemets detaljer.

Genom att lyfta sig över problemet och framåt i tiden kan vi tänka friskare och klarare. Genom att du sätter ord på/lyfter fram de styrkor och färdigheter som du har, får du ett mer medvetet förhållningssätt till dem. På så sätt kommer du in i en positiv spiral.

Synliggöra hinder

Vi skapar själv många regler för vad vi kan och inte kan. Genom att göra dessa undermedvetna regler medvetna kan vi välja om vi ska följa dem eller om vi ska ifrågasätta dem. Det är viktigt att synliggöra och undanröja hinder.

Den svåraste motståndaren du möter i livet är ofta du själv. Det är ofta dina egna tankar och tvivel som står i vägen för drömmar och mål. Det är ofta din egen inre röst som skapar hindret.

”Du kan tro att du kan. Och du kan tro att du inte kan. I bägge fallen har du rätt”. Henry Ford

Bena ut ”faktan” som den inre censorn säger dig:

Diagram

När du får klarhet i ”faktabilden” får du ett mer medvetet förhållningssätt till antaganden, som då också blir lättare att hantera.

Prestationsförmåga

Vad är subjektiv prestationsförmåga och hur kan den påverka vår prestation?

David McClelland, amerikansk psykolog, menar att vi i en prestationssituation alltid dras mellan hopp om framgång och fruktan för att misslyckas.

Genom att sätta in de två krafterna i en modell har han kommit fram till fyra olika motivationskombinationer:

Diagram

Den som har stort hopp om att lyckas och liten fruktan att misslyckas är bäst i en prestationssituation.

Eftersom B inte lägger ner så mycket energi på att bekymra sig för att misslyckas, har hen mer att ge själva arbetsuppgiften. Prestationsmotivet påverkas bland annat av hur vi värderar den situation vi står inför.

Om du befinner sig i A, kan du försöka hitta sätt att försvaga fruktan för att misslyckas och stärka hoppet om framgång.

Om utövaren befinner sig i D – likgiltig inför uppgiften - kan det tänkas att du åtagit dig fel uppgift.

Avgörande

Den subjektiva upplevelsen av prestationsförmåga kan vara väl så avgörande för en persons prestation och inlärning som dennes objektiva förmåga.

Ju mer utövaren stärker sin subjektiva prestationsförmåga desto lättare blir det för hen att handla och lära.

Vår subjektiva prestationsförmåga stärks om vi har lyckats tidigare med liknande arbetsuppgifter.

Ett tips är också att titta på andra som klarat uppgifterna och hämta inspiration därifrån. Vem känner du som har bemästrat liknande uppgifter och som du kan jämföra dig med?

Med hjälp av en sådan jämförelse kan du stärka din tro på din egen förmåga. ”Om hen kan, så kan väl jag!”

Tankar att reflektera över

Diagram

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

16 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör