5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Andreas Bedinger
Stafetten
Andreas Bedinger, Chef ATV Stockholm

Publicerad 19 april 2017 07:00 - Uppdaterad 13 juni 2017 17:21

Hur får vi guldkornen att jobba hos oss?

Helène Sahlin skickade vidare Stafetten till Andreas Bedinger, chef ATV Stockholm, med frågan: "På vilket sätt arbetar ATV Stockholm mer konkret med Sverigespegling?

Andreas svarar:

 Jag berörs precis som Helène av den krönika skriven av Nour Saeed som ligger till grund för temat och känner igen mig både i de behov, ambitioner och utmaningar som Helène beskriver.

Övergripande ser jag två huvudspår som jag bedömer är centrala för att lyckas ännu bättre med Sverigespegling och som vi arbetar med konkret inom ATV Stockholm.

Jag ska här försöka beskriva vad vi satsar på, varför vi tror på det och hur vi jobbar med det.

Rekrytering

Det ena huvudfokuset handlar om rekrytering.

Om vi ska leva upp till vårt uppdrag att vara Hela Sveriges Television och med SVT:s övergripande vision att vi ska bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta ser jag det som en förutsättning att det utbud vi producerar just återspeglar de människor och delar av Sverige såsom det ser ut idag, alltifrån storstad till landsbygd, från förort till småstad, med olika typer av familjekonstellationer, kulturella bakgrunder osv.

Och kanske ännu viktigare blir att vi med vårt utbud klarar av att fånga upp och skapa berättelser om de drömmar, den oro, de rädslor och det hopp som människor runtom i Sverige upplever och känner i sina liv idag.

Speglar Sverige

En skicklig journalist och tv-makare klarar förvisso ofta att bevaka skeenden och skapa berättelser som berör områden även bortom den egna konkreta erfarenheten, mycket tack vare en yrkesskicklighet och en stor dos empati.

Men med det sagt vill jag poängtera min övertygelse, helt i likhet med Nours beskrivning i sin krönika (se länk nederst på sidan), att en personalsammansättning som i så stor utsträckning som möjligt speglar det Sverige vi lever i (ur alla möjliga perspektiv) ger förutsättningar för ännu mer relevant nyhetsbevakning, ännu mer intressanta reportage och ännu fler berättelser som berör ännu fler människor ännu mer.

Representavitet och identifikation

Och en underrubrik med koppling till detta huvudfokus handlar om representativitet och identifikation – hur väl representerar vi i vårt utbud och i vår personalsammansättning just en spegling av Sverige idag?

Detta blir faktiskt en viktig fråga i sig tror jag, dels kopplat till vår legitimitet och trovärdighet i samhället men även för att så många som möjligt ska kunna se förebilder hos oss i många olika roller och därmed lockas att söka sig till oss, antingen som publik eller som medarbetare.

Konkreta aktiviteter

Exempel på konkreta aktiviteter kopplat till detta fokus är:

  • Definiera behov och bristkompetenser inom olika områden.
  • Erbjuda nya medarbetare tidsbegränsade anställningar utifrån just bristkompetens och ansvarsprofiler.
  • Värdera varje tillsvidareanställning utifrån detta perspektiv och identifiera nyckelroller för framtida fasta rekryteringar.
  • Alltid väga in dessa perspektiv i castingprocesser och manusarbete.
  • Ta emot studiebesök från högstadieskolor i syfte att skapa ett starkare och tidigare intresse och nyfikenhet hos skolungdomar för vår verksamhet och våra olika yrkesroller.

Attityd och intern företagskultur

Det andra fokuset handlar om vår attityd och vår interna företagskultur som lägger grunden till vår förmåga att vara nyfikna och att på riktigt också tillgodogöra oss nya perspektiv.

Jag ser det själv som en metafor att dessa två huvudfokus handlar dels om hur vi får guldkornen från en bred och varierad bas att vilja jobba just hos oss och det andra handlar om vilken grogrund eller jordmån vi har att odla dessa nya talanger och medarbetare i när vi väl lyckas locka hit dem.

Kornen klarar sig inte utan en gynnsam grogrund och vice versa vilket föranleder min slutsats att jag tror det är avgörande att jobba med dessa två fokus och perspektiv samtidigt och parallellt.

Hur tas de nya idéerna och perspektiven emot? Hur blir man inkluderad och välkomnad utan att bli omstöpt i en form som redan finns?

I detta sammanhang blir jag glad höra Nour Saeeds beskrivning av nyfikna kollegor och tror detta är ett positivt exempel på en oerhört viktig attityd som vi behöver värna och sprida.

Det här gör vi nu

Exempel på konkreta aktiviteter vi gör i dagsläget kopplat till detta fokus:

  • Vi har engagerat en medievetare och gett henne uppdraget att metodiskt och vetenskapligt analysera ett 50-tal av våra programtitlar och ge oss återkoppling på dessa.
  • Ett annat arbete pågår i syfte att kunna bli mer synkade och konkreta i vårt arbete och räkna och följa upp vårt utbud utan att trampa snett vad gäller integritet, lagstiftning eller etik.
  • Bygga vidare på ett internt nätverk som kan stötta just nyfikenhet, erfarenhetsutbyte och mervärde för dessa perspektiv inom programorten, något som efterfrågats från flera personer.
  • Ett samarbetsprojekt under rubriken ”Sveriges röster” som är ett utforskande- och innovationsprojekt med syfte att inspirera och länka till framtida berättartalanger, berättarformer och berättelser.

Ny behovsanalys

I nästa steg kommer respektive Program-/Avdelningschef utifrån ovanstående fokus och aktiviteter få uppdraget att göra en ny och färsk behovsanalys av Sverigespeglingsarbetet både kopplat till programutbudet och kopplat till kompetensbehov och därmed i förlängningen rekryteringsbehov.

Utifrån denna metod och angreppssätt att kombinera arbetet och utvecklingen av ett skarpt rekryteringsarbete med ett aktivt arbete kopplat till den interna kulturen och en lärande organisation hoppas vi se konkreta och positiva effekter kopplat till ett utbud och en personalsammansättning som andas och signalerar en trovärdig och relevant spegling av ett Sverige av idag.

 

Jag skickar vidare Stafettpinnen till Katarina Dahlgren Svanevik, chef för Kulturnyheterna, med frågan: "Hur och på vilket sätt jobbar Kulturnyheterna med att öka inkludering och representation så väl bakom som framför kameran?"

 

Nour Saeeds Stafettenkrönikaöppnas i nytt fönster

Helène Sahlins Stafettenkrönikaöppnas i nytt fönster

Och kanske ännu viktigare blir att vi med vårt utbud klarar av att fånga upp och skapa berättelser om de drömmar, den oro, de rädslor och det hopp som människor runtom i Sverige upplever och känner i sina liv idag.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

19 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör