15 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Helène Sahlin
Stafetten
Helène Sahlin, Bitr HR-direktör

Publicerad 5 april 2017 07:00

Vill vara ett öppet och inkluderande företag

Nour Saeed skickade vidare Stafetten till Helène Sahlin, biträdande HR-direktör, med frågan: ”Vilka är SVT:s utmaningar för att engagera och anställa fler unga personer från olika minoriteter i Sverige?”

Helène svarar:

 Tack Nour Saeed för att du delar med dig av din vardag och dina perspektiv. Det berör på djupet. Jag vågar inte heller gissa hur många som delar din erfarenhet här i Sverige, men det är många som har flytt hit för att få möjlighet att starta ett nytt liv och som längtar efter att få komma in på arbetsmarknaden.

Mitt i allt känner jag tacksamhet över tekniken som gör det möjligt för dig och din mamma att ha daglig kontakt, inte bara prata, utan även se varandra via Skype.

Du ställer frågan ”Vilka är SVT:s utmaningar för att engagera och anställa fler unga personer från olika minoriteter i Sverige?”

SVT:s mål

 SVT har under flera år arbetat för att öka Sverigespeglingen. Företagsledningen har bland annat satt upp ett mål om att 2018 ska 22 % av SVT:s medarbetare ha annan bakgrund än svensk. 

Vi, och då menar jag inte bara HR, arbetar för att:

  • skapa nya samarbetspartners och bredda våra nätverk
  • skriva våra platsannonser mer inbjudande och tilltalande
  • annonsera även på andra ställen än de traditionella
  • ta in praktikanter även från andra skolor än de traditionella i syfte att nå kandidater som vanligtvis inte ser SVT som en möjlig arbetsgivare.

Vi vill att vårt företag ska präglas av en god arbetsmiljö där allas våra olikheter, kompetenser och perspektiv tas tillvara. Vi vill vara, och upplevas, som ett öppet och inkluderande företag.

Mångfald och perspektiv

Vi behöver mångfald och olika perspektiv för att bättre svara mot människors olika behov, oavsett bakgrund, ålder, åsikt eller intresse. Vi vill ju beröra så många som möjligt i Sverige och då gäller det att göra program som tilltalar och engagerar hela vår målgrupp, självklart även minoriteterna.

Jag tror, precis som du, att en arbetsplats där det finns olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv, och där arbetsklimatet är tillåtande och intresserat/nyfiket, får en större insikt, kunskap och förståelse för skeenden i omvärlden.

Utmaningarna:

Vi vill mycket och vi gör mycket, men det finns utmaningar. Det rör sig förvisso framåt, men hur mycket har vi svårt att veta eftersom vi har problem att mäta och följa upp.

Vi har som ambition att vid varje rekrytering särskilt beakta den kompetens som vi har brist på eller som är i minoritet. Frågor vi ställer/bör ställa är:

- Vilken kompetens behövs för att klara att genomföra givet uppdrag på bästa sätt?

- Vilka kontaktnät och perspektiv behöver kompletteras för att skildra hela Sverige?

- Vilken kompetens saknas/har vi brist på i gruppen?

  • En stor utmaning är att hitta rätt forum att nå medarbetare med annat ursprung. Jag får känslan av att vi inte i tillräckligt hög utsträckning ens attraherar dem som är födda i Sverige, men som har utlandsfödda föräldrar. Vi bör anstränga oss mer för att nå dem och visa att vi är en intressant och möjlig arbetsplats för dem också.

  • I vissa fall är språket en utmaning, i andra fungerar det bra med engelska.

  • De nya måste känna sig inkluderade. En utmaning är att få till en mer inkluderande arbetsplats där det även i praktiken finns utrymme för nyfikenhet och för att tillvarata samtligas perspektiv och erfarenheter. Vi behöver också skapa utrymme för att den talangfulle medarbetaren ska få tid och utrymme att utveckla sin kompetens. Här tror jag att bland annat mentorskap kan komma väl till pass.

  • En utmaning är att inte alltid välja det invanda och välkända, utan att utmana sig ibland att välja det okända. Tidspress kan göra att vi håller oss till det säkra och trygga istället för att ha modet att tänka och testa nytt. Vi behöver alla bli mer medvetna om våra fördomar och om hur de styr oss. Det är också viktigt att bli medveten om andra kulturers sociala koder, för att få en ökad förståelse. 

  • Vi behöver ha tålamod och inse att förändring tar tid och fortsätta att arbeta systematiskt för att nå målet. Det har vi sett, inte minst, på jämställdhetsområdet och här har vi efter år av fokuserat arbete lyckats väldigt väl. Detsamma hoppas jag på när det gäller Sverigespeglingen i stort. 

Öppensinnade kollegor

Jag blir glad av att läsa att du ”möter öppensinnade kollegor som strävar efter att utveckla SVT till ett public service-företag, som är mer öppet för att beröra hjärtana hos hela befolkningen, även minoriteterna”.

Det är min upplevelse också och det är en bra grund för att våga lyfta och prata mer om detta i organisationen. Vi är på rätt spår – Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Jag lämnar över stafettpinnen till Andreas Bedinger, chef SVTi/ATV Stockholm, med frågan: "På vilket sätt arbetar SVTi/ATV Stockholm mer konkret med Sverigespegling?

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

15 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör