7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Albert Svanberg
Sista ordet
Albert Svanberg, Chef SVT Programetik

Publicerad 15 mars 2017 07:30

Programetiska engagemanget en styrka i sig

Intresset för programetiska frågor är alltid stort men frågan är om det varit större än nu.

Det är ett gott tecken.

Nästan 800 deltagare blev summeringen av Programetiks utbildningar och seminarier under 2016. Resultatet 2015 låg på samma nivå. Trycket har alltså också de senaste åren varit stort men ändå känns det som intresset och behovet ökat ytterligare.

Jag kan förstå det. Efter drygt ett och halvt år som chef på Programetik har min egen känsla av att nu arbeta mitt i Public Service kärna stärkts ytterligare.

I takt med att mediebranschen förändras och att allt mer publiceras av allt fler aktörer på alltfler sätt och med alltfler olika syften är det ingen tvekan om att SVT har en allt viktigare roll att spela.

Det är en roll som bygger på trovärdighet och oberoende. Det i sin tur förutsätter att vi har koll på den programetiska kompassen. För mig är det kärnan.

Stort intresse

Att nu gå igenom anmälningarna till det programetiska och programjuridiska seminariet på Friiberghs i början av april är därför glädjande. Trycket är hårt. Friiberghs-seminariet är vår masterclass när det gäller programetiska diskussioner och lärdomar.

Under två dagar möts publicistiskt spetskunnande från hela företaget. I höstas fanns deltagare från nio orter, som representerade 13 olika yrkesroller från 21 olika avdelningar.

Den samlade erfarenheten och kunskapen i rummet ger en svårslagen mix där alla – inklusive vi i kursledningen – både bidrar och lär samtidigt.

Ortspaket

Vi kör Friiberghs två gånger per år – deltagarna är 32 per tillfälle – anmälningarna betydligt fler. Dock finns det många andra tillfällen att fördjupa sig i de programetiska frågorna.

Under 2016 införde vi de s.k Ortspaketen på ATV-orterna och de fortsätter 2017.

Vi var i Umeå för ett par veckor sedan. Malmö väntar härnäst. I ett Ortspaket ingår både grundkurs, fördjupande seminarier baserade på ortens behov och profil och så Etikakuten där enskilda projekt får borra i sina specifika dilemman.

Högaktuella ämnen

Under 2017 kommer vi också löpande köra två renodlade utbildningsmoduler, inom två högaktuella ämnen.

En handlar om ”Otillbörligt kommersiellt gynnande” - gäller både ATV och Nyhetsdivisionen - och en om ”Opartiskhet, saklighet och demokratibestämmelsen” där vi i vår bl a håller tio seminarier på Riksnyheterna i samarbete med projektet ”Framtidens kompetenser” på SVT Nyheter.

För oss på Programetik är det en ynnest att få hålla i dessa, och alla våra andra, utbildningar. Jag upplever alltid att alla deltagare, oavsett yrkesroll, känner ett stort driv och en lust inför de här frågorna. Behovet att få resonera kring den publicistiska kompassen är omättligt.

Det jag möter är medarbetare som tar sig an de svåraste frågorna med det största engagemanget – det är en styrka i sig.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

18 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör