5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Markus Sterky
Ledarkrönikan
Markus Sterky, Utbudsstrateg

Publicerad 23 januari 2017 10:33

SVTi/ATV - ett produktionsbolag?

Vad skulle hända om SVT gjorde om SVTi/ATV till ett produktionsbolag?

Svaret kan komma i april då BBC lanserar BBC Studios.

Vad skulle hända om företaget SVT bestämde sig för att göra om SVTi/ATV-divisionen till ett helägt kommersiellt produktionsbolag med eget ekonomiskt ansvar?

Ett produktionsbolag som heter SVT Studios och som inte bara fick, utan specifikt skulle ha i uppdrag att sälja sina produktioner till andra mediahus också?

SVT Studios skulle antagligen ha potential att bli rätt framgångsrikt genom att sälja produktioner till MTG, Discovery och TV4, effektivt men hög kvalitet. Men innan dess kan man gissa att det skulle bli en mediepolitisk storm utan dess like.

Realitet i Storbritannien

I Sverige är det inte görbart, framförallt eftersom SVTs momsklass innebär att all handel mellan de fiktiva bolagen SVT AB och SVT Studios skulle bli momsbelagd och inte vara avdragsbar. Men i Storbritannien är detta en realitet.

BBC kommer från och med april 2017 att bolagisera sin programproduktion med målet att de ska konkurrera med andra produktionsbolag på den kommersiella marknaden. BBC kommer då att äga det största produktionsbolaget på den brittiska marknaden.

Det är som oftast en lång rad faktorer som lett fram till detta beslut, men den viktigast faktorn handlar om förhandlingarna mellan BBC och PACT (brittiska producentföreningen) om de beslutade kvoter som BBC har haft för balansen mellan intern- och externproduktion.

Domstolsbeslut

BBC introducerade ett regelverk för interna och externa programbeställningar 1990. Tio år senare kom ett domstolsbeslut som slog fast att under en första sexmånadersperiod har BBC haft ensamrätt på nyttjandet av ett externt producerat program, under nästa sex månader har det funnits ett delat nyttjande mellan BBC och produktionsbolaget, och efter tolv månader har den externa producenten haft ensamrätt till nyttjandet av programmet. Ägandet har dock hela tiden legat hos produktionsbolaget.

PACT har länge drivit frågan om att nivåerna som BBC lägger ut är för låga, samtidigt som BBC pekat på att flera PACT-bolag är globala produktionsbolagsgrupper, och att det egentliga motivet för införandet av kvoter baserades på att stärka möjligheterna för mindre brittiska produktionsbolag att ha garantier för produktioner.

Och det var i den pågående förhandlingen som BBC för några år sedan valde att presentera det radikala förslaget att bilda BBC Studios. Om det inte längre finns internproduktion kan kvoterna försvinna helt, och det blir marknadskrafter och kreativitet som avgör vem som ska producera.

En av de största förändringarna

Det är en av de största förändringarna av europeisk public service-media som någonsin skett.

Men vad blir konsekvenserna? Vi kan förvänta oss en debatt om huruvida BBC Studios, trots försöken att separera ekonomierna helt, ändå drar fördelar av BBCs licensfinansiering. 

Från ett mer filosofiskt perspektiv är det intressant att fundera över vad detta betyder för begreppet ”public service”. Länge har det argumenterats att det finns ett ”public service-sätt” att producera innehåll på. Att det krävs en tradition och en erfarenhet som är kopplat till att PS-bolag också har intern produktionskapacitet.

Genom BBC Studios-modellen väcks frågan om det är så längre. Helt plötsligt ska samma organisation, vars omdöme om kvalitet och redaktionella beslut utgjort en förutsättning för public service-begreppet, lika enkelt ta till sig den kvalitet och redaktionella visionen som gäller för ITV, Channel 4 och Channel 5. Att påstå att public service skapas i produktionen av program blir ohållbart.

Kommersiella dotterbolag

BBC har redan idag två kommersiella dotterbolag: BBC Worldwide (som står för allt kommersiellt nyttjande av BBC:s innehåll och varumärken – både i Storbritannien och i övriga världen) och BBC Studioworks (BBC:s produktionsorganisation som säljer sina tjänster som teknik, produktion och studios, på BBC och till andra kanaler och produktionsbolag).

En möjlig framtid som nämnts är att BBC Studios och BBC Worldwide slås samman till ett bolag som kan exploatera BBC:s kreativitet, varumärken och innehåll både i Storbritannien och resten av världen. 

Samtidigt sker utvecklingen av mediekonsumtionen i Storbritannien på samma sätt som i Sverige. Broadcast-kanalerna BBC1, BBC2 och BBC4:s roll som samlande varumärken och garanter för public service-innehåll utarmas genom att det finns så många andra sätt att konsumera innehållet på.

Ingen garant för ps-begreppet

Självklart är BBC Iplayer en public service-garant, men många BBC-program finns också på Netflix, Amazon och Itunes.

Så man landar i en brittisk värld där varken sättet innehållet produceras på eller sättet det når publiken kan sägas utgöra en garant för public service-begreppet.

Vad finns då kvar? Det blir ”att beställa” innehåll som i stort sett är den enda aktiviteten som kan sägas vara ”att göra public service”. I alla fall verkar BBC vara på väg åt det hållet.

Inför 2017 är det en lågoddsare att tro att Trump och Brexit kommer att dominera nyhetsflödet. Men om man tittar från ett public service-perspektiv så finns det skäl att hålla koll på effekterna av BBC Studios.

Det som börjar med en fjärils vingslag i London kan lätt skapa stormar på andra ställen i världen.

 

Fakta BBC:

BBC kommer att från april 2017 ha fyra divisioner och tre helägda dotterbolag:

Divisioner:

1. BBC News

2. BBC Sports

3. BBC Religion & Ethics

4. BBC Children

Dotterbolag:

1. BBC Studios (producerar innehåll för radio, tv och online i genrerna Komedi, Drama, Underhållning, Musik & Evenemang, Fakta)

2. BBC Worldwide (står för allt kommersiellt nyttjande av BBCs innehåll och varumärken – både i Storbritannien och i övriga världen)

3. BBC Studioworks (uthyrning av studios, produktionskapacitet och teknik till övriga marknaden)

Verksamheten styrs via ledningen (dotterbolagens vd:ar rapporterar till generaldirektören). 

Programbeställningar och samordning av utbudet sker via Media Centre (motsvarar Programledning, Kanal & Tablå, Kommunikation för Radio, TV och online

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

17 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör