6 december

| Interntidning för Sveriges Television

 • Meny
Helène Sahlin
Sista ordet
Helène Sahlin, HR-direktör

Publicerad 10 januari 2017 07:00 - Uppdaterad 12 januari 2017 17:08

7 goda vanor värda att tänka på

Jag har med stor inlevelse läst boken "De 7 goda vanorna" av författaren Stephen R Covey och vill gärna dela med mig lite av innehållet.

Boken ger många goda råd om hur man kan bli mer effektiv och hur man kan planera sitt arbete och liv bättre genom sju grundprinciper.

Boken tar upp vikten av att man säkerställer att man har samma bild av situationen som den/de man pratar med. Den gestaltar också hur lätt det är att missförstå varandra och utgå från olika sanningar och hur fel det kan bli.

Boken tar upp sju grundprinciper – 7 vanor värda att tänka på.

Vana 1 – Var proaktiv

Bygger på att du är skaparen, att du har kontrollen. Det ger dig makt att välja hur du ska uppfatta och reagera i en situation.

Vana 2 – Börja med slutet i sikte

Bygger på fantasi – förmågan att föreställa sig, se möjligheter, skapa någonting i tankarna som man för närvarande inte kan se med blotta ögat.

Att börja med slutet i sikte betyder att man börjar med en klar uppfattning om vart man är på väg. Klart definiera vad man vill åstadkomma.

Vana 3 – Gör det viktigaste först

Bygger på förverkligandet, utövandet av den självständiga viljan. Effektiv ledning är att göra det viktigaste först.

Formulera mål – långsiktiga, konkreta. Gör checklistor och planeringskalender.

Om vi inte har en klar föreställning om vad som är viktigt och vilka resultat vi vill nå, förleds vi lätt att reagera på det brådskande.

Skiss över viktigt och inte viktigt.

 

Det handlar om att tydliggöra sina värderingar, ställa upp mål, planera varje dag och prioritera sina aktiviteter.

Det emotionella bankkontot

Boken tar också upp ett väldigt intressant ämne - Det emotionella bankkontot.

Kapitlet handlar om vikten av att bygga upp en reserv hos en annan människa genom att visa artighet, vänlighet, ärlighet, hålla löften mm, i syfte att skapa ett förtroendekapital.

Författaren anger sju sätt att göra detta:

 1. Att försöka förstå
 2. Det är de små, små detaljerna som gör det
 3. Att hålla utfästelseer/löften
 4. Att klargöra förväntningar
 5. Att visa personlig integritet
 6. Att uppriktigt be om ursäkt när man gör uttag
 7. Kärlekens lagar och livets lagar

Vana 4 – Tänk vinna/vinna

Vinna/vinna är att tro på det tredje alternativet. Det finns inte bara en sanning. Lyssna på din motpart – försök förstå och sök efter det tredje alternativet.

Åstadkom något tillsammans som inte kan åstadkommas genom att arbeta var för sig.

Vana 5 – Försök förstå, sedan att bli förstådd

Lyssna med inlevelse i syfte att förstå. Det är nyckeln till effektiv kommunikation.

När man lyssnar med inlevelse använder man öronen, men också ögonen och hjärtat. Man lyssnar efter känsla, mening, beteende. Man använder både högra och vänstra hjärnhalvan. Man anar, känner och använder sin intuition.

Vana 6 – Sök synergi

Vinna/vinna + förmåga att lyssna med inlevelse + skapa nya alternativ = synergi. Helheten är större än summan av delarna.

Grunden för synergi är att sätta värde på olikheter. Förutsättningen för att kunna sätta värde på dessa skillnader är att inse att alla människor ser på omvärlden, inte som den är, utan som de är.

Vana 7 – vässa sågen

Ta hand om dig själv! En förutsättning för att allt annat ska fungera.

 1. Fysiskt – motion, kost, stresshantering – Vårda din kropp
 2. Socialt/emotionellt – inlevelse, synergi, inre trygghet
 3. Mentalt – läsning, visualisering, planering, skrivning
 4. Andligt – värderingar, klargörande, engagemang, studier, meditation

Många goda råd

Denna bok har gett mig många goda råd och vidgat mina perspektiv. Jag ska tänka på att:

 • säkerställa att jag och den jag pratar med har samma bild. (så lätt, men ändå så svårt)
 • lägga in planeringstid i almanackan
 • bli bättre på att lyssna
 • söka efter det tredje alternativet. Inte kompromissa, utan hitta ett tredje, bättre alternativ
 • motionera mer och ta mig tid till reflektion
 

Allt gott!
Helène

Boken tar också upp ett väldigt intressant ämne - Det emotionella bankkontot.

Kapitlet handlar om vikten av att bygga upp en reserv hos en annan människa genom att visa artighet, vänlighet, ärlighet, hålla löften mm, i syfte att skapa ett förtroendekapital.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

28 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör