5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Martin Gunséus
Stafetten
Martin Gunséus, Publikanalytiker, SVT Publik & Utbud

Publicerad 14 december 2016 06:30

Vi behöver vara kreativa och modiga

"Onlinesiffrorna pekar inte uppåt, du som är supersmart: Vilken är din analys kring att vi inte ökar som vi borde?”

Så löd Karin Schmidts Stafettfråga till Martin Gunséus, publikanalytiker på SVT Publik och Utbud.

Martin svarar:

När förflyttningen från broadcast tilltar måste SVT klara av att öka räckvidden i minst samma utsträckning online som tittarna lämnar broadcast, något vi på marginalen klarat av hittills. Det är därför SVT borde öka mer online.

Jag ska göra ett försök att peka på några områden och frågor som jag tror att vi inte riktigt klarat av att leverera på hittills.

Från massa till individ

Användarna börjar ha hört löftet länge nu, löftet om att det digitala möjliggör en personligare leverans och relevans än vad som tidigare varit möjligt.

När lika många tittar på rörlig bild online som i broadcast varje vecka, och de globala jättarna Google och Facebook sätter standarden för onlineanvändning, påverkar detta självklart också förväntningarna på att SVT ska kunna svara på frågan: Hur ska en personlig leverans av public service se ut?

Att flytta perspektivet från massa till individ handlar lika mycket om innehåll som plattform. Hur kan vi närma oss våra tittare i ögonhöjd i de frågor som engagerar dem? Hur kan vi använda oss av verktyget personalisering för att nå ut med ett bredare utbud till varje enskild användare? Motverka filterbubblor? Öka public services relevans?

Utan svar på dessa frågor har vi svårt att nå fram till användarna med den skärpa som varje individ förväntar sig, och i många fall upplever att de hittar på annat håll.

Optimera optimera optimera

Även om vi inte växer i den takt vi önskar har SVT redan idag en betydande användning online. Den här användningen innebär en enorm möjlighet att generera kunskap genom data för att i nästa steg skapa nya processer och arbetssätt.

Potentialen är stor när det gäller att jobba med optimering av både innehåll och tjänster, men SVT saknar gemensamma arbetssätt för att möjliggöra för hela organisationen att få tillgång till och agera utifrån data.

Om vi ska klara av att förändra oss i samma hastighet som onlinevärlden omformas måste vi hitta processer där data hjälper oss att ta snabbare beslut där det är möjligt, så att vi får mer tid för diskussioner i frågor som data aldrig kommer kunna besvara åt oss.

Tillgången till data kommer också att innebär nya svåra vägval: Vilka källor kan vi lita på? Hur utvärderar vi vår leverans mot uppdraget online? Hur kan vi vara transparenta med data gentemot våra användare?

Och kanske viktigaste av allt, när, hur och av vem ska dessa frågor drivas framåt på SVT?

Mod

SVT har som ambition att vara kreativt ledande, att vara en modig aktör som ständigt prövar nya sätt att leva upp till sin vision.

Samtidigt lever vi i en tid där medievärldens revolutioner går ett i ett. Användning och potential har på skärm efter skärm, i genre efter genre, text respektive video omformats efter nya förväntningar och möjligheter.

Vi behöver vara kreativa och modiga i alla dessa kontexter där vi vill och ska nå ut med vårt innehåll. För SVT, som befinner sig mitt i alla dessa förvandlingar, blir jakten på fokus en central pusselbit för att ta oss fram i rätt riktning.

Därför tror jag att den kanske viktigaste och svåraste pusselbiten för att öka användningen online handlar om prioriteringar. Att våga påstå att något är viktigare för att uppnå visionen om nyfiknare och mer insatta medborgare. Att våga ta de stora kliven. Mod att våga välja det ena före det andra för att det är viktigare för användarna, för uppdraget och för SVT som helhet.


Stafettpinnen skickar jag vidare till Erik Neppelberg med frågan Vilka är era viktigaste insikter om tvärfunktionella team efter höstens organisationsöverskridande arbete med utvecklingen av SVT Play?

Även om vi inte växer i den takt vi önskar har SVT redan idag en betydande användning online. Den här användningen innebär en enorm möjlighet att generera kunskap genom data för att i nästa steg skapa nya processer och arbetssätt.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

28 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör