7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Albert Svanberg
Nyhetskrönika
Albert Svanberg, Chef SVT Programetik

Publicerad 30 september 2016 08:17

Nytt på Programetik - kompetensrotation

När jag i somras skulle förklara för andra vad jag var ute efter landade jag i ordet kompetensrotation.

Det handlade om hur jag ville använda ett ledigt tjänsteutrymme på SVT Programetik som skulle finnas från och med nu i höst.

Det normala hade förstås varit att utlysa tjänsten och rekrytera en fast medarbetare, men av några olika skäl ville jag prova en annan väg.

SVT Programetik är en liten expertavdelning med ett stort arbetsfält. Vi ansvarar för utbildningar, seminarier och daglig rådgivning i alla typer av programetiska och publicistiska frågor för alla typer av avdelningar, redaktioner och programprojekt.

Det är ett uppdrag som ställer krav, krav förstås på genuin kunskap om de villkor och regler SVT har att följa – sändningstillståndet, radio- och tv-lagen samt våra egna publicistiska policyer - det är basen. Men det ställer också krav på kunskap om både historien och framtiden.

Gällande historien handlar kunskapen om ärenden och beslut genom åren i Granskningsnämnden och all praxis som de lett till.

Gällande framtiden ställer det krav på att ständigt vara uppdaterad kring den snabba förändringen vi verkar i nu - den digitala utvecklingen på många plan och med den hur och vad och var vi publicerar – och vilka nya etiska frågor och avvägningar den förändringen föder.

Vill bredda kunskapen

Sällan har de programetiska frågorna varit så viktiga som nu. I takt med att allt fler publicerar allt snabbare på allt fler plattformar märker jag också en törst i företaget över att bredda sin kunskap än mer på området.

Det är med detta i åtanke som tanken föds att göra ett roterande permanent.

Programetik har, vid behov, haft vikarier från andra delar av företaget, men nu går vi ett steg längre och använder ett ledigt tjänsteutrymme för att söka en programredaktör i ett år med start hösten 2016.

Så här beskrevs det i annonsen: Den här tjänsten syftar till att rotera kompetens inom företaget och berika såväl programetik som övrig verksamhet med ny kompetens.

Målet var alltså att rekytera någon internt som förutom att kunna göra ett gott grundjobb på Programetik också har med sig nya kunskaper och erfarenheter till avdelningen. Jobbet är på ett år och sedan görs en ny rekrytering.

Rekryteringen klar

Rekryteringen blev nyss klar och 1 november börjar Sara Ohlsson på Programetik.

Sara är sen fyra år tillbaka planeringschef på Barnkanalen och har tidigare bland annat varit projektledare med produktansvar för svt.se/barn.

Sara har en bred erfarenhet av publiceringar på olika plattformar och stor kunskap om unga målgruppers nya vanor kring mediekonsumtion. Det här är ett område där helt nya programetiska utmaningar dyker upp och med Sara Ohlsson på Programetik står vi än bättre rustade i den förändringen.

Samtidigt kommer Sara, efter ett år på Programetik, ta med sig både ny och fördjupad kunskap om det programetiska arbetet tillbaka till sitt ordinarie arbete.

Jag tycker det är en spännande rotation: kompetensrotationen.

Sällan har de programetiska frågorna varit så viktiga som nu. I takt med att allt fler publicerar allt snabbare på allt fler plattformar märker jag också en törst i företaget över att bredda sin kunskap än mer på området.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

30 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör