11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Niklas Skaar
Stafetten
Niklas Skaar, Tf produktägare för nyhetsteamen på SVTi

Publicerad 24 augusti 2016 07:00

Välkomna förändringen vi står inför

”Du som konsult med erfarenhet från många olika branscher, har ofta ett annat perspektiv på vår verksamhet än det gängse på SVT. Om du skulle ge SVT Nyheter ett råd inför framtiden, vilket skulle det bli, och varför?”.

Så löd stafettfrågan som Rickard Westman skickade vidare till Niklas Skaar, tf produktägare för nyhetsteamen på SVTi.

Niklas svarar:

Mediebranschen genomgår stora omställningar just nu. Många mediebolag och sociala medie-aktörer är på väg att omdefiniera vad TV och nyheter är och hur dessa konsumeras.

SVT är en viktig del av förändringen och för SVT Nyheter gäller det att hitta sin position i det nya medielandskapet och bli bäst på den positionen.

När Rickard Westman skickade stafettpinnen till mig och bad mig komma med ett råd till SVT Nyheter var min första tanke att vi måste välkomna den förändring vi står inför, bygga vidare på våra styrkor som trovärdiga och oberoende nyhetsförmedlare i broadcast och använda det för att bli bäst i Sverige på att möta publiken online.

Acceptera publikens behov och beteende

På SVT har vi en lång tradition av att undersöka och analysera publikens beteende och behov. Men vi behöver bli bättre på att följa hur besökarnas beteende förändras över tid och förstå hur de skiljer sig mellan broadcast och online.

Flera undersökningar pekar på att nyhetspubliken online föredrar text och konsumerar video enbart om den kompletterar texten. På svtnyheter.se kommer över hälften av trafiken från mobila enheter där tröskeln för videostarter är hög.

Det är viktigt att vi är öppna för dessa insikter och inte tror att det vi gör i broadcast kommer fungera lika bra för onlinepubliken.

Ta tag i de svåraste frågorna

Som public service-bolag får SVT aldrig ducka när vi upptäcker att vi är svaga på att möta en del av publiken. De insikter som gör som mest ont är dem vi bör ta tag i först. Att i det läget utvärdera oss själva mot räckviddsvolym och trafikvolym kan vara farligt.

I stället behöver vi titta på hur vi uppfattas av nya målgrupper, hur vi tar hand om nya besökare och hur vi mäter kvaliteten i det vi gör.

I våra onlinekanaler har vi en jättemöjlighet att möta målgrupper där vi idag är svaga i broadcast. För att få dessa målgrupper att känna sig välkomna är det viktigt att vi kan möta dem på deras villkor.

Välkomna onlinepubliken

Vår historia som nyhetsförmedlare i broadcast menar jag är både en styrka och en svaghet.

Styrkan ligger i att vi är bäst i Sverige på att förmedla nyheter i rörlig bild. Samtidigt är just det en svaghet om vi inte kan överföra den kompetensen till en ny publik, vars nyhetskonsumtion skiljer sig avsevärt från TV-publikens.

Fem sekunder är tiden vi har på oss att fånga onlinepublikens intresse i en video. För en text har vi i princip bara rubriken som verktyg för att sätta publikens förväntan på innehållet. Lyckas vi inte kommer många bli besvikna på sitt möte med oss.

Förändra vårt erbjudande

SVT Nyheter har alla möjligheter att bli bäst på att förstå och möta ny publik online. Det kan vi bli genom att välkomna den omställning som nu pågår och vara öppna för att publikens beteenden förändras hela tiden.

De insikter vi får med oss av det arbetet måste vi ta med oss och låta dem förändra hela vårt erbjudande.

 

Jag vill skicka stafettpinnen vidare till Margaretha Eriksson, nyhetschef på riksnyheterna, med följande fråga: ”Sedan nyår har SVT Nyheter satsat hårt på breaking news. Vad har vi lärt oss under det arbetet och vad tror du är nästa steg för att vässa erbjudandet ytterligare?”

Fem sekunder är tiden vi har på oss att fånga onlinepublikens intresse i en video. För en text har vi i princip bara rubriken som verktyg för att sätta publikens förväntan på innehållet. Lyckas vi inte kommer många bli besvikna på sitt möte med oss.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

20 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör