5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Malin Ströman
Nyhetskrönika
Malin Ströman, Utvecklingsansvarig Barn Online

Publicerad 4 mars 2016 00:00

Vi är i full gång med nya "BU-gruppen"

Den 1 februari drog kanalchef och beställare Safa Safiyari igång ett nytt arbete med en ny Barn- och Ungdomsgrupp.

Den kallas hittills i var mans mun för BU-gruppen.

I SVT:s övriga organisation hade det till slut blivit så att nästan ingen som tog beslut om barnutbudet jobbade med just detta. I Safas nya grupp jobbar alla dagligen så nära barnutbudet det bara går på ett eller annat sätt. Våra förhoppningar är förstås att det ska finnas många fördelar att hämta ur det.

Inventering av farhågor

Den första månaden har gått till en större inventering av var och ens farhågor och förväntningar i gruppen.

Vilka ser vi gemensamt som våra största konkurrenter? Netflix och Youtube kom unisont upp på allas listor.

Hur förhåller den här gruppens arbete sig till det övriga programurvalsarbetet på SVT?

Hur viktar vi plattformsutvecklingen mot programinnehåll och hur ska marknadsföring ta plats i vårt arbete?

Ja gruppen har i alla fall fått ta del av en våg av programpitchar från Petter Bragée i Malmö, vilket direkt kastar upp urvalsprocessen på agendan. Vi måste snabbt få fram en modell att jobba utifrån.

Större kunskapsdelning

Vi har också börjat med en större kunskapsdelning.

Vi har visualiserat för varandra hur vi jobbar var och en - på inköp, redaktion, tablå, tjänsteutveckling, programutveckling och produktion. Med vilka strategier vi möter upp våra konkurrenter och vilka processer vi har för att uppnå detta.

Det låter så enkelt, men vi har inte jobbat tillsammans som grupp tidigare, vi har inte haft tid eller ens alltid motivation att förstå hur helheten ser ut.

Vår processmästare Dan Bergh Johnsson hjälpte oss att rita upp vilka som är beroende av varandra i sitt dagliga arbete, vilka forum vi har som vi upplever vara extra värdefulla, vilka i vår omgivning som har påverkat vårt arbete den senaste månaden och vilka risker och möjligheter vi ser för barn- och ungdomsutbudet på SVT.

Utifrån dessa kartor har vi reflekterat över vad som saknas, vad behöver bli annorlunda och varför.

Antal påståenden

Dan har vidare hjälpt oss att sätta upp ett antal påståenden om vad vi vill uppnå under året som kommer – för våra användare, med vår ekonomi, i vårt interna samarbete och för vårt lärande.

Vi ska putsa klart dessa påståenden, men vi kunde faktiskt definiera ett flertal aktiviteter som vi kan sätta upp på agendan nu direkt, utan större förändringar, för att börja arbeta för att dessa påståenden ska förverkligas.

På min att-göra-lista står nu bland mycket annat att se till att en Open Space med en större grupp kollegor inom barnområdet på SVT ska äga rum innan sommaren och att BU-gruppen ska komma fram till en gemensam idé om hur våra olika tjänster håller ihop med varandra över olika åldersspan och över dygnet.

Vi är med andra ord i full gång.

Vi har visualiserat för varandra hur vi jobbar var och en - på inköp, redaktion, tablå, tjänsteutveckling, programutveckling och produktion. Med vilka strategier vi möter upp våra konkurrenter och vilka processer vi har för att uppnå detta.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

19 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör