15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Ledarkrönikan
Maria Groop Russel, Divisionschef SVTi/ATV

Publicerad 11 december 2015 07:00 - Uppdaterad 11 december 2015 15:02

Vad tycker SVTi och ATV om varandra egentligen?

Vad har hänt, de här 100 första dagarna i den nya divisionen?

En ny divisionsledning med mer blandad kompetens än tidigare har uppstått med en helt annan bredd på frågorna på det gemensamma bordet.

Programutveckling, produktionsutveckling, hat och hot, förhandlingsfrågor samsas nu med frågor som streaminginnovation, api:er, teknisk skuld, arbetsmetodik, tjänsteutveckling, leveranskriterier m m.

Förutom att löpande producera och leverera, har vi mötts i nya konstellationer över linjegränser och vi har börjat föra helt nya samtal. Och dessa samtal kommer att bli avgörande för hela SVT:s framgång framåt.

Samarbetsförmåga

Inom den nya divisionen finns team- och samarbetsförmåga - både inom ramen för programverksamheten och inom tjänsteutvecklingsteamen.

Här finns leveransduglighet, problemlösningsförmåga, energi, innovationskraft, idérikedom, nyfikenhet, men också frustration, misstänksamhet och otålighet.

Det händer för lite, säger en del? Vad tycker ATV och SVTi om varandra egentligen, frågar andra?

Efterlyser parlör

Några efterlyser en parlör så att vi ska kunna förstå varandra bättre. Så att programsidan också fattar vad sprint, demo, api:er, retro m m betyder. Och också att SVTi får mer kunskap om vad samhällsjournalistik, dramautveckling, och programutveckling kräver för förutsättningar.

Akut kanske ändå är mer kunskap om vad digital tjänsteutveckling är.

Och en god nyhet är att vi kommer att fixa en parlör eller en ordlista i alla fall. Det finns också mängder av inspirerande böcker, föreläsningar, presentationer, kurser och hur mycket kunskap som helst att ta del av. Om man är nyfiken och OM man vill få ett nytt perspektiv på digitalt ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv (tänk SVT-play, nyhetstjänsten eller melodifestivalen-appen).

Viktigare utmaning

Den något sämre och viktigare nyheten dock är, att samhällets, mediebranschens och SVT:s utmaning kring den digitala transformationen är så oändligt mycket större och mer genombrytande än relationen mellan SVTi och ATV.

Det handlar om vilken sorts utbud vi ska producera och erbjuda publiken och hur vi ska göra det.

Det handlar om vår relation till publiken, vår förmåga att skapa relation och engagemang OCH det handlar om tjänsteutveckling, säkerhet, arbetsverktyg m.m.

Våra olika uppdrag

Var och en av oss som jobbar på SVT är ett eget digitalt projekt, och resan framåt, behovet av ny kompetens och utveckling är olika beroende på vad vi har för uppdrag.

Vad behöver en fotograf för ny digital kompetens? En reporter? En webbredaktör? En backend-utvecklare? En projektledare som ska hålla i utläggningar av extern digital leverans?

Svaret på vissa frågor kring digital utveckling är SVTi. Men den riktigt stora utmaningen vi alla har framför oss är behovet av att rita en ny världsbild tillsammans och hitta former för hur vi ska arbeta med den.

Jag tror att var och en av oss behöver bli mer nyfiken rent generellt, på vad andra gör på SVT, på andra avdelningar och hur de gör det.

Öppna uppriktiga samtal

De öppna uppriktiga samtalen som nu pågår inom ramen för SVTi/ATV:s verksamheter, mellan SVTI/ATV och Nyheterna och andra avdelningar, bådar gott för framtiden.

Vi river murar och bygger nya vägar mellan oss.

Vi kommunicerar mer.

Vi har börjat fråga hur vi kan hjälpa varandra istället för att bara beställa av varandra.

Och se  - det är riktig förändring det.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

27 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör