10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Helène Sahlin
Ledarkrönikan
Helène Sahlin, HR-direktör

Publicerad 13 november 2015 07:00 - Uppdaterad 13 november 2015 14:03

- Vi måste bli mycket bättre på feedback

I dagarna har resultaten av medarbetarenkäten kommit. Vi kan konstatera att medarbetarna på SVT är fortsatt väldigt engagerade i sitt arbete och att lojaliteten mot företaget och public service är mycket stor.

Enkäten pekar också på att medarbetare och chefer har en hög motivation i sitt arbete.

Det finns naturligtvis variation i detta. Det finns grupper som visar det motsatta, vilket är bekymmersamt och måste hanteras, men i det stora hela kan jag konstatera att arbetsglädjen och motivationen är hög på SVT.

Vad motiverar?

Jag tycker det är intressant vad det är som driver motivation.

Enligt Ennova, som är företaget bakom enkäten, drivs arbetsglädje och motivation av flera faktorer: hur stolt man är över sin arbetsplats, möjligheten att kunna utvecklas, lön- och anställningsförhållanden, stöd från sin chef, men allra störst påverkan har arbetsinnehållet och arbetsvillkoren.

Det är självklart viktigt att ha arbetsuppgifter som är givande, stimulerande och utvecklande och som man känner sig tillräckligt kompetent för att utföra - och naturligtvis ska arbetsvillkoren vara bra och möjliga att förena med det privata livet.

Regelbunden feedback

Vi vet att motivationen och drivkraften ökar om det man arbetat med tas emot positivt av andra. Då blir det roligare att arbeta och att ”sätta tänderna” i nya utmaningar.

Vi vill – och behöver - bli sedda, inte minst av chefen, och få regelbunden feedback.

Detta med feedback måste vi bli mycket bättre på. Inte bara från chefen utan det är också viktigt att man får höra av kollegor att det man gjort är uppskattat. Men det här med feedback är inte så lätt som det låter. Vi har så olika preferenser för vad feedback är. När man får negativ kritik, är det feedback? Eller är feedback bara när chefen ger beröm och konkret berättar vad jag gjort bra? 

Medan vi arbetar för att få till en mer återkopplande kultur, kan vi kanske börja med att vara snällare mot oss själva och ge lite egen cred när vi tycker att vi gjort något bra. En egen klapp på axeln kan aldrig skada.

Fånga drivkraften

Jag tycker också det är spännande vad det är som driver den inre motivationen. Hur man fångar den inre drivkraften som är oberoende av yttre omständigheter och som ger oss lust att utföra, skapa och utveckla... just bara för att. För om man inte känner lust blir det ju mycket svårare och jobbigare att genomföra arbetsuppgiften.

Positivt tänkande och skapande av en egen målbild av vad man vill åstadkomma tror jag är viktigt.

Försöka bli bättre

Många gånger imponeras jag över hur bra arbetskamrater presterat.

Jag försöker tala om att jag tycker det är bra, men jag ska också försöka bli bättre på att fråga hur det gick till. Hur gjorde du? Vad var det som gjorde att det blev så bra? Vilka framgångsfaktorer spelade in?

På så sätt kan jag både själv lära mig något nytt, som jag kan ha glädje av - och samtidigt ge möjlighet för min arbetskamrat att berätta och få känna sig sedd, uppskattad och stolt.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

28 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör