10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Nyhetskrönika
Albert Svanberg, Chef SVT Programetik

Publicerad 23 oktober 2015 06:00 - Uppdaterad 27 oktober 2015 15:55

Nu vet jag hur läget är

Sök inte lösningen innan du vet vad frågan är.

Lätt att säga, lätt att glömma. När jag i september började på nytt jobb blev det därför en viktig pusselbit; ta reda på hur läget är.

Innan jag formulerar åsikter eller beslut om hur något ska bli brukar jag påminna mig själv om att först ta reda på hur läget är.

Det kan låta självklart, men jag har hört både mig själv och andra fara iväg i kategoriska utspel som kan låta både genomtänkta och visionära men som utgått från en bristfällig bild av nuläget.

Det är som med orientering; det räcker inte med att bestämma sig för att springa 200 meter i nordlig riktning om du inte vet var du befinner dig när du startar.

Nuläget

Jag använde delar av mina fyra första veckor på jobbet som chef för SVT Programetik till att få bild av nuläget.

En del har förstås varit att börja sätta mig in i de olika delarna av Programetiks arbete - utbildningar, yttranden till Granskningsnämnden, policyfrågor och inte minst all daglig rådgivning i de mest skiftande ämnen.

En annan del har varit att lyssna till en lång rad personer/avdelningar på SVT som har med Programetik att göra; t.ex programledningen, kommunikation, juridik och inte minst samtal med alla programchefer och ansvariga utgivare på båda divisionerna. Därtill förstås också Programetiks medarbetare Teresa Moderatho, Anna Stål Isaksson, Frans Andersson, Yvonne Åstrand och Rita Zaar.

Sammanlagt drygt 60 personer som alla har fått samma fem frågor: Vilken är din bild av Programetik? Vad funkar bra/bäst? Vad kan bli bättre? Vad ser du för utmaningar och framtida behov? Övrigt, tips etc?

Hamnat i kärnan


Det har varit både nyttigt och intressant att göra den här kartläggningen. Jag själv tycker att jag hamnat i kärnan av vad SVT håller på med - att få arbeta som program-etisk kompass – och min lust inför det här jobbet har bara växt under dessa samtal.

Till att börja med så har Programetik övergripande en väldigt stark och respekterad ställning i företaget. I mina anteckningar är det trängsel bland de positiva kommentarerna; spetskompetens, alltid tillgängliga, stöttande, kloka och konstruktiva, uppskattade utbildningar, strategisk viktig och ja, listan är lång.

När det gäller saker som kan bli bättre är det som nämns oftast ett stort sug efter ännu fler utbildningar; exempelvis utbildningar för olika yrkesroller, fler utbildningar på andra orter än Stockholm och fler skräddarsydda utbildningar.

Digitala perspektiv

Den utmaning som lyfts fram mest handlar om olika digitala perspektiv;  som publicering på andra plattformar, nya publicistiska förutsättningar och hantering av sociala medier-frågor av olika slag.

Svaren inifrån avdelningen och utifrån avdelningen är för övrigt väldigt lika, både vad gäller nuvarande styrkor och de nya utmaningarna, och det är en bra förutsättning inför kommande steg.

Det finns förstås många andra relevanta inspel under alla frågorna och all denna feedback är en ren gåva till mig och avdelningen när vi nu under oktober ska bena och prioritera i detta. Som ny på jobbet känns all denna kunskap extra värdefull.

Nu vet jag hur läget är.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

14 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör