11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Helène Sahlin
Ledarkrönikan
Helène Sahlin, HR-direktör

Publicerad 21 september 2015 07:00 - Uppdaterad 21 september 2015 12:59

Nu ska vi kolla hur vi mår

Nu är det åter igen dags för att undersöka hur vi mår här på SVT.

Den 28 september, d v s nästa måndag, kommer alla medarbetare (chefer inkluderat) att, i sin mejlbox, få en enkät med frågor på hur vi upplever vår arbetsmiljö.

Detta för tredje gången på 5 år, senast var 2013. Då svarade drygt 90% på enkäten. Det är en fantastisk siffra som pekar på ett stort engagemang. Min förhoppning är att vi ska få lika många respondenter denna gång, för det är då vi verkligen kan göra något åt det som vi vill förbättra.

Arbetsmiljön är så viktig, det är ju den vi har runt om oss hela dagarna. Vi är ju varandras arbetsmiljö, både du, jag och chefen – tillsammans.

Det är tillsammans som vi kan skapa arbetsglädje – när vi arbetar ihop, bidrar till varandras utveckling och stöttar varandra när det behövs.

Nya tekniken ställer nya krav

Det moderna arbetslivet ställer nya krav på oss som individer. Den nya tekniken innebär till exempel ökade krav på att vi själva tar ansvar för balansen mellan arbete och fritid. Någon annan kan egentligen inte göra det.

Tekniken finns där: när, var och hur du vill. Det gäller att sätta egna gränser för användandet och se till att vi får återhämtning och vila för att vara hållbara.

Helhetsbild

Chefen och kollektivavtalen ska självklart hjälpa till att skapa en bra arbetsplats och bra arbetsvillkor. Enkäten är tänkt att ge oss en bild över helheten. Vad kan du själv påverka och hur kan vi som grupp bidra till och verka för en bättre arbetsmiljö?

Du kommer även att få svara på en del frågor kring din chef. Min utgångspunkt är att alla gör sitt bästa, men man kan alltid bli bättre och nu kommer du att få chans att bidra till din chefs utveckling.

Genom att vara ärlig i dina svar och sedan delta i handlingsplanen gällande förbättringsåtgärder, kommer du att bidra till att SVT tar ännu ett steg till att bli en bättre arbetsplats.

Helt anonym

Enkäten bygger på en modell, som visar vad som skapar engagemang och arbetsglädje. Enkäten är helt anonym, men visar hur medarbetarna i arbetsgruppen värderar ett antal olika frågeställningar.

Med utgångspunkt från dessa arbetar sedan gruppen vidare med förbättringsåtgärder. Dessa måste följas upp så att man faktiskt ser att något händer.

Det är väl annars ganska klassiskt: man vidtar åtgärder, men vet inte varifrån de kommer och har svårt att koppla ihop dem med ursprungsaktiviteten. Här har chefen ett stort ansvar att kalla till möten för såväl presentation, handlingsplan och uppföljning, men även du som medarbetare kan stöta på om du tycker det dröjer.

Frågor om näthat och hot

Det kommer inte att vara helt lätt att jämföra resultaten med föregående år. Detta på grund av att företaget genomgått en hel del omorganisationer sedan sist.

Men det beror också på att enkätverktyget i sig har uppdaterats och moderniserats. En del frågor har tagits bort, några har kommit till, bla frågor om näthat och hot.

Att vi inte helt kan jämföra resultaten spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att vi får ett nuläge som vi kan utgå ifrån. Ett resultat som vi kan arbeta vidare med.

Jag räknar med ditt engagemang!

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

10 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör