11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Helène Sahlin
Nyhetskrönika
Helène Sahlin, HR-direktör

Publicerad 3 juni 2015 07:00 - Uppdaterad 3 juni 2015 10:51

Mångfald skapar mer kreativa arbetsplatser

Det är mycket fokus på mångfald nu. De senaste veckorna har jag pratat om mångfald i flera olika sammanhang. Det är kul att det fått ett sådant engagemang runt om i företaget.

SVT har också den nya policyn ”Sverigespegling och likabehandling” att konkret arbeta efter - med tydligt uppsatta mål för de närmaste åren.

Jämställdheten har vi på SVT haft fokus på länge. Här har vi också, på många håll, uppnått våra mål. Men mångfald är ju så mycket mer.

På SVT definierar vi mångfald: ålder, kön, könsidentitet eller annat uttryck, etnicitet, religion eller andra övertygelser, sexuell orientering, funktionsnedsättning och behov av tillgänglighet. Hänsyn ska också tas till sociala och regionala aspekter.

Är stolt över

I Sverige finns det ca 50 % män och 50 % kvinnor. På SVT är 45 %, av våra fast anställda medarbetare kvinnor, bland de visstidsanställda 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Sett till hela arbetsmarknaden i Sverige har kvinnorna 86 % av männens lön. På SVT är den siffran 101 %. Bland cheferna är 56 % kvinnor.

Detta är något jag är stolt i och jag vågar till och med säga att SVT är ett föredöme.

SVT har verkligen lyckats väl med jämställdhetsarbetet. Det har tagit tid, men efter långsiktigt, idogt arbete är vi nu, ett av Sveriges mest jämställda företag.

Det har blivit en självklarhet. Så självklar att vi inte längre pratar om det. Så är det bara. Jag är dock mån om att vi inte släpper fokus. Vi måste fortsätta att följa upp, mäta och analysera för att säkerställa att vi inte halkar tillbaka. Det är så lätt att falla tillbaka i sina gamla, ofta omedvetna fördomar och värderingar.

Mycket att arbeta med

När det gäller ursprung är 23,6 % av befolkningen antingen själv född utomlands, eller har båda föräldrarna som är det. På SVT är den siffran 10 %.

Ser vi till det bredare perspektivet, en förälder född utomlands är siffran för Sverige 30 % och för SVT nästan 20 %.

Här har vi mycket att arbeta med.

När det kommer till religion, sexuell läggning och funktionshinder är siffrorna mer osäkra. Men det är inte det viktigaste. Avgörande är att SVT upplevs som en inkluderande arbetsplats, och som en möjlig arbetsgivare.

Bidra med olika perspektiv

Att medarbetare med olika bakgrund och preferenser känner sig bekväma och inkluderade på SVT och att de kan och får bidra med sina olika perspektiv. Det är viktigt!

Vårt mål är att SVT ska spegla hela landet och att vi ska motverka stereotypa tankesätt och upplevas som inkluderande såväl i vårt utbud och som arbetsplats. Gör vi det?

Svaret blir väl, ja, i vissa sammanhang, men långt ifrån tillräckligt.

Försöker bredda basen

SVT är idag ett mer öppet och tillgängligt företag än för ett antal år sedan, men vi har lång väg att gå inom vissa grupper. Vi försöker på olika sett bredda basen av sökanden, men för att lyckas måste vi bli bättre på att aktivt söka upp kandidater, vidga våra vyer och nätverk. Men det är lättare att prata om det än att gå till handling, på riktigt.

Man hör ofta, som ett försvar för att t.ex ledningsgrupper ser ut som de gör med nästan bara män, att ”vi går på kompetens”.

Vad betyder det? Innebär det att det bara är män (oftast svenska medelålders män som heter Anders) som är kompetenta?

Eller betyder det att man är inlåst i tanken att endast söka det välkända, att följa normen? Det som är likt mig själv. Och att man inte ser/tänker på allt man går miste om.

Liknar oss själva

Forskningen pekar på att vi ofta väljer/rekryterar det vi känner igen, dem som liknar oss själva. Det är inte en slump att vi tycker att de som liknar oss själva är så himla bra och kompetenta.

Vi måste prata om och skapa medvetenhet kring hur vi fungerar som människor och vilka faktorer som påverkar oss. Cheferna är viktiga för att få till en förändring, men vi måste alla hjälpas åt påminna varandra om hinder och osynliga värderingar.

Jag tror att det är viktigt att var och en av oss funderar på varför det är viktigt med mångfald på just min avdelning, på just min arbetsplats.

Vi måste arbeta med våra värderingar och öka kunskapen om vad det är som påverkar oss i vårt agerande och i vårt beslutsfattande.

Vi vill vara ett inkluderande företag, men vi måste gå från tanke till mer konkret handling. Medarbetare ska känna sig bekväma på SVT oavsett om man tillhör majoriteten eller minoriteten.

Vi vill skapa ett företag där vi är nyfikna på varandra och där vi bejakar olikheter.

Börja räkna!

Att vi lyckats så bra med jämställdheten, tror jag beror på att vi haft ett stort engagemang för frågan. Det har känts viktigt för alla med jämställdhet.

En stor bidragande faktor har också varit att vi kunnat mäta. Enkelt att kartlägga man/kvinna, löner-man/kvinna.

För att lyckas med mångfalden kopplad till ursprung har vi nu funnit ett sätt att mäta. Vi vill bara mäta på aggregerad nivå. Det räcker. Det är bra att vi fått ett utgångsläge för att sätta upp tydliga mål om vart vi vill nå inom några år.

Det kommer att ta tid, jag vet, men det känns så bra att det finns en sådan tydlighet och ett så stort engagemang i verksamheten.

Vi räknar också med att om mångfalden ökar i stort, så kommer fler människor i vårt land att känna att SVT är om dem - och för dem.

Jag är övertygad om att mångfald skapar mer kreativa arbetsplatser. Olika perspektiv brottas mot varandra. Där allas olika erfarenheter tas tillvara.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

17 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör