5 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Siri Bergerud
Stafetten
Siri Bergerud, Projektledare

Publicerad 15 april 2015 07:00

Vill väcka känslor till egen reflektion

Christer Mellstrand skickade vidare stafettfrågan till Siri Bergerud, som har projektlett bland annat Gift vid första ögonkastet och Mot alla odds: "Hur ser du på arbetet med program som i tittarnas ögon förknippas med kommersiell TV, och hur gör vi dessa program med en SVT-särprägel?"

Så här svarar Siri:

Kritiken mot den här typen av program är ofta att det inte är folkbildande. Det sticker i ögonen när vi använder oss av berättarteknik som tyckarna har definierat som kommersiell.

Det får mig att fråga mig: Finns det ett folkbildande värde i att skildra mellanmänskliga relationer?

Varför tycker tyckarna att man måste vara en auktoritär berättare för att vara folkbildande?

Kan det vara så att vi når ut till flera och andra när man uppmanar till reflektion i stället för att ge svar?

Hur gör vi?

När vi producerar ett socialt experiment av typen ”Mot alla odds” eller ”Gift vid första ögonkastet”, ställer vi oss frågan:

  • Vad vill vi att tittarna skall fundera över i sitt eget liv – och förhållningssätt - när dom ser denna programserie? 

I det praktiska arbetet med programmet leder den frågan till att vi justerar tonen i berättandet jämfört med de kommersiella kanalerna.

Vårt värde ligger i att vi vill väcka de känslorna som leder till egen reflektion hos tittarna – känslor för känslans egen skull känns inte så viktigt.  Att ställa denna fråga på en expedition, eller hemma i ett nygift pars mysiga hem, i stället för i en blå studio där en forskare utreder ämnet?

Berätta på annat sätt

Vi vet att en del av oss aktivt väljer bort arenorna där experter levererar svar. Genom att berätta på ett annat sätt, lyfta frågeställningar, visa personliga upplevelser, i stället för att ge svar, har vi möjlighet att nå fram till flera tittargrupper.

Jag påstår att om vi genom att arrangera en expedition lyckas med att ge EN tittare, som aldrig tidigare har känt någon person med funktionsnedsättning, en god relation till en eller flera av deltagarna, har vi lyckats i folkbildningen.

Om EN tittare reflekterar över sina egna känslor runt kärlek, tvåsamhet och äktenskap, har vi lyckats.

Varför gör vi det?

Genom att göra den här typen av program tycker jag SVT tydligt signalerar att public service tar mellanmänskliga förhållanden på allvar. Det är livet.

Var och en av oss utvecklar genom hela livet vårt sätt att förhålla oss till andra på. Trots att det inte finns entydiga svar på området.

Så kan vi ju fundera lite på om det finns en maskulin och feminin tradition runt vilka ämnen som traditionellt har definierats som viktiga.

Och om det som sticker i ögonen är att just SVT med dom här programmen fokuserar på det personliga och intima - och varför tyckarna inte tycker det är viktigt nog för public service.


Stafettfrågan skickar jag vidare till projektledaren för MVH, Klara Svensson: "What’s up med MVH?"

Genom att berätta på ett annat sätt, lyfta frågeställningar, visa personliga upplevelser, i stället för att ge svar, har vi möjlighet att nå fram till flera tittargrupper.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

16 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör