21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Maria Groop-Russel
Nyhetskrönika
Maria Groop Russel, Divisionschef SVTi

Publicerad 27 mars 2015 07:00 - Uppdaterad 30 mars 2015 09:46

Nya organisationen ger bättre möjligheter

Tidigare i veckan blev det klart att vi på SVTi ska bilda en ny gemensam division med Allmän-tv. Vilket gör den organisationsförändring vi just nu genomför på SVTi ännu mer viktig och spännande.

Hela tanken med den, är just bättre förutsättningar för integration och innovation med utgångspunkt i det digitala.

För två år sedan började jag som divisionschef på SVTi. Då med följande uppdrag från Eva Hamilton: Bygga upp SVTi på ett mer centralt sätt än tidigare, integrera SVTi:s uppdrag i centrifugen - med beställningar och debiteringar, skapa riktlinjer och leveranskriterier för externa samarbeten, vara kunskapsnav för det digitala på SVT, förbättra samarbetet mellan SVTi och andra avdelningar, samt sist, men inte minst, fortsätta utveckla förutsättningarna för digital innovation på divisionen.

Och vi har levererat på allt det där. Startat en massa nya processer och fått väldigt mycket att fungera bättre än tidigare.

Och lite nöjda är vi, absolut. Men inte så att vi lutar oss tillbaka. Vi vill att det ska fungera ännu bättre.

Vi vill driva och delta i framtidsutvecklingen ännu mer och vill skapa ännu bättre förutsättningar för ny utveckling och innovation.

Ifrågasatt oss själva

Därför har vi under hösten utvärderat och ifrågasatt oss själva, ännu en gång. Efter en rad workshops, omvärldsjämförelser, medarbetarenkäter och ambitionsanalyser, så vi bestämde oss för att göra om. Igen.

Även fast det på olika sätt är jobbigt och svårt och knöligt. Men vi tror att det är rätt och helt nödvändigt.

Vi kommer att fortsätta jobba med team, produkter och sprintar. Vi skapar mindre, mer självbestämmande avdelningar med tydligare mandat och ansvar för sina digitala produkter.

Chefsteamen blir nya och mindre och får ett tydligare helhetsuppdrag för leverans och process och hur de ska samverka – med varandra och med medarbetare från olika yrkesgrupper inom SVTi och med medarbetare från andra avdelningar.

Ger oss bättre möjligheter

Den nya organisationen ger oss bättre möjligheter:

- Att tydligare, med spets och djup, arbeta med våra produkter och tillsammans med berörda på andra divisioner och avdelningar och tillsammans med användarna utveckla dem.

- Att synliggöra och uppgradera teknik och teknikinnovation på nya sätt, inom ramen för ALLT vi gör och som en egen del av SVTi.

- Att arbeta ändå mer professionellt och strukturerat med korsfunktionella team och grupper, med moderna metoder och processer.

- Att bli snabbare, mer kreativa, och att skapa bättre förutsättningar för olika sorters innovation.

Viktigt steg

Utan att veta så väldigt mycket alls om vad den större förändringen av SVT:s divisioner kommer att innebära, så känns det som om den SVTi-förändring vi genomför nu, blir ett viktigt och bra steg på vägen mot ett ändå mer modernt, innovativt och integrerat SVT.


Är du SVT-medarbetare och vill veta mer? Kolla in SVTi:s divisionssida på intranätet den 1 april - och jag lovar, det är inget skämt.  

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

13 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör