11 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Christer Mellstrand
Stafetten
Christer Mellstrand, vik marknadschef

Publicerad 25 mars 2015 07:00 - Uppdaterad 25 mars 2015 07:46

Våra program måste bli tillgängliga för fler

”Hur ska vi nå utlandsfödda, unga och andra grupper som sällan är i våra kanaler och på vår webb?” löd Tomas Lindhés stafettfråga till Christer Mellstrand.

- En utmanande och rolig fråga att få efter endast åtta veckor på jobbet. Mitt svar: vi måste bli modigare – med risk för att misslyckas ibland.

Vår kommunikation ska skapa uppmärksamhet och engagemang för SVT:s program. Med rätt förutsättningar hittar vi våra presumtiva tittare där de finns. Men vi måste ständigt söka nya sätt att nå publiken. 

Idag finns inget facit för hur kommunikationen ska utformas. Därför kommer vi att prova nytt framöver och när vi gör det tar vi risker. Ibland lyckas vi. Ibland misslyckas vi. 

En del av vår kommunikation ska alltid vara oprövad för oss och publiken. Men genom att lära av resan kommer vi att bli bättre och vassare.

Vilken roll har kommunikationen?

Först måste vi dock fråga oss vilken roll kommunikationen har. Kan marknadskommunikation verkligen få grupper som inte tycker att SVT är relevant att bli relevant?

Om vi försöker lansera program till tittare som inte tycker att programmet tillför dem något får vi besvikna tittare. Därför måste vi kommunicera program som fyller ett behov hos de grupper som inte väljer oss. Berättelser som tillför något. I en tid när just tid är bristvara ställer det extra höga krav på oss.

"Social listening"

I sociala medier kan vi få många insikter om de grupper som inte är intresserade av oss. Här finns kunskap om vad som engagerar dem. Kunskaper som vi måste ta till oss och använda i kommunikationsarbetet. 

Man pratar numera ofta om ”social listening”, en metod att förstå människor, deras beteenden och intressen bättre. Det är något som vi behöver omfamna i större utsträckning. 

Om vår förståelse för olika tittargrupper ökar kan vi föra SVT närmare publiken och anpassa program och kommunikation så att vi blir mer relevanta för fler grupper. Vi måste bli viktiga i fler människors konversation och vardag.

Programmets genomslag

Under 2015 gör vi en del justeringar i hur vi arbetar och prioriterar, och koncentrerar vår mediebudget mot tittargrupper som inte väljer oss.

Vi prioriterar utifrån vilket genomslag programmet kan få i de olika grupperna som inte väljer oss.

Vi putsar på vårt tilltal och kreativa uttryck, både i och utanför våra kanaler, för att göra programmen tillgängliga för fler. Men alltid med hänsyn till våra lojala tittare.

Skarpa kreativa idéer

Ett annat spännande sätt att närma sig nya tittargrupper är att göra en så kallad ”hackathon”, en workshop-variant med grupper som är svåra att nå.

Målet är att ta fram skarpa kreativa idéer och kampanjer.

Jag tror dessutom att det kan vara ett sätt att få helt nya idéer på hur vi ska kommunicera våra program och tjänster.


Min fråga skickar jag vidare till Siri Bergerud som har projektlett bland annat Gift vid första ögonkastet och Mot alla odds: "Hur ser du på arbetet med program som i tittarnas ögon förknippas med kommersiell TV, hur gör vi dessa program med en SVT-särprägel?"

I sociala medier kan vi få många insikter om de grupper som inte är intresserade av oss. Här finns kunskap om vad som engagerar dem. Kunskaper som vi måste ta till oss och använda i kommunikationsarbetet. 

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

16 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör